Dato: 15. august 1833
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Paris den 15 August 1833

Kjre Hr Liunge!

Imorgen forlader jeg Paris for at gaae til Schweitz, fr Afreisen vil jeg nedskrive nogle Nyheder, nu kan De selv pakke ud deraf hvad De vil og give det Klder paa. - Efter at "on dit" skal Napoleons Statuen staae skjvt, saa den maa sttes om. - En ny Opera af Scribe med Musik af Auber: "La Prison d'Edinbourg" er bragt pa Scenene. Scribe bliver meget rakket ned for at kalfatret Walter Scott; Stykket ender omtrent der hvor Romanen begynder i Fngselets Brand under Stykket - Cherubinis nye Opera "Ali-Baba" gjr ikke megen Lykke. En ny Vaudeville: Le roi de presse et le comedien, trkker det halve Paris til Theater des Varietes, lignende Lykke gjr en fire Acter Vaudeville: "Les 4 lments" paa Theatre de la Gait, her er isr Decorationsvsenet ganske fortrinligt, een Scene foregaaer ved Midnat i en mrk Skov, en Mngde Dde stige op af Jorden, de ere kldte i sort og foran paa Klderne er den hvide Beenrad syet fast, saa snart de ere vel oppe, trkkes et sort Tppe over hele Theatergulvet, Baggrunden er nu ogsaa mrk og saaledes seer man kun de hvide Ddning Skellet paa dem da deres egen Skikkelse falder bort i Mrket; i et Nu dreie de sig om og da de nu aldeles sorte paa Ryggen, synes de forsvindende saa snart de dreie Forsiden til blive de atter synlige, det er af en ganske ypperlig Virkning. - Jeg har i Paris fuldendt frste Deel af et stort Dramatisk Digt: Agnete og Havmanden (ikke for Teatret) sidste Deel haaber jeg at fuldfre i Schweitz og Italien og troer at det vil komme hjem ved Nytaarstider. Har De seet en ny engelsk Digtsamling af Louise Costelli; der er en ganske ypperlig Oversttelse af mit Digt Tyvekngten, jeg har seet det heri Paris og forunderlig nok, da man hjemme slet ikke vil erkjende noget ved det her i Paris behager det, og De vil snart see en fransk Oversttelse af det somman kalder det phantasie du Nord. - I forrige Uge, vare alle de danske i Paris sidste Gang sammen, da de Fleste skulde reise bort, jeg havde digtet en Sang til Kongens Skaal, der ret af Hjertet blev tmt paa hans Sundhed. Fra Geneve gaaer jeg til Lausanne og derfra til Locle en By ved Jurabjergene hvor jeg en Maaned vil blive og digte paa Agnete, siden vandrer jeg omkring og gaaer over Simplon til Milano, Genua, Florentz og Rom hvor jeg overvintrer. Lev vel. Hils Deres Kone. venskabeligst

Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 66-67)