Dato: 10. marts 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Til Broderen Christian Wulff! (anbefales!)

Neapel den 10 Marts 1834.

Kjre, eiegode Broder! De kalder mig jo Broder, saa tr jeg jo nok sige det samme igjen? Ja, jeg holder ret inderlig meget af Dem og det maa Enhver der kommer til at kjend Dem. Hvor glad blev jeg ikke for Deres lille Sddel, De maa derfor have et Par Ord igjen, skjndt jeg er meget fatigeret af Reisen. - Men det falder mig ind, det er dog noget stift og underligt at vi to skal altid sige De. Hvad synes De om det, skal vi ikke den 2den April om Middagen drikke Dus? De i Danmark og jeg - ja, hvor er jeg vel? Jeg tnker med en Veturin fra Rom til Florentz; jeg gaaer nemlig til Paasken til Rom for at see Peterskirkens Illumination og strax anden Paaskedag, den 31 Marts til Florents, altsaa er jeg, rimeligviis den 2den April i Montefiascone og kan drikke Broderens Skaal i "est, est, est!" - Dersom mit Forslag har behaget Dem, da faaer jeg i det Brev Sster Jette sender mig til Mnchen en lille Sddel og De skriver Du - generer det Dem? - Da tale vi aldrig mere derom; i Grunden og Hjertet blive vi altid de samme Venner. Hvor jeg den 2den April ret vil tnke paa Dem, jeg veed at De og Moderen, med Jette vist drikke min Skaal; maaskee kommer dette Brev netop samme Dag, jeg tr nsten troe det! Hils Weyse fra mig og siig at dersom jeg vidste at han brd sig om det, da skrev jeg ham et langt Brev til. - Siig at jeg holder meget af ham for hans Flid, for hans Arbeide paa Kennilworth Slot, jeg tnker at det bliver en Tonebygning der vil rage op i Veiret og blive seet i fremmede Lande, thi utaknemligt er det at skabe Sligt for en saa lille Plet, som Danmark. Men det klarer [klatrer] nok i Veiret og saa sees alt Skjnt, alt Herligt. - Madam Malibran har jeg hrt i Norma og den bermte La Blache i Zampa. I Aften vil jeg see et Feiltrin, oversat paa italiensk, men Skuespillerinden vil neppe naae Frue Heiberg. Bring hende min Hilsen. Hendes Lige har jeg endnu ikke seet uden i Madmoisel Mars i Paris. Lucrecia Borgia gives her som Opera med Musik af Donizetti og Elexire d'amore har faaet italiensk Text og Musik der er nsten ligesaa smuk som Aubers. Secadetterne her i Neapel ligne meget vore, kun at de have hvide Silkestrmper og korte sorte Stvletter. - Deiligheden af Neapel og dens Omegn har jeg sgt at skizzere for Deres Sster, hendes Brev lser De jo? Jeg er blevet spaaet af en Zigeunerske, hun sagde at "una divina ragaza," skabte min Lykke, hun meente rimeligviis min Musa, thi de menneskelige er jeg ikke smuk og ikke riig nok [til], og det er det eneste de see paa; men jeg er meget lykkelig over det, dersom min Musa divina virkeligt vilde gjre min Lykke; Zigeunersken sagde ogsaa noget "terribile", men det forstod jeg ikke, og det var meget godt. Skibsbroen her i Neapel er den lystigste jeg kjender; tt ved er der en evig / Dyrehavebakke, med Kunster og Dyr. Paa Broen selv er to Improvisatorer der blive meget beklappede og hvad isr morer mig er en gammel Mand der lser hit for Sefolkene af Orlando furioso. - Brnene pynte sig med Citron og Apelsinskaller og Havet synger sin eensformige gamle Vise dertil, medens Rgen hnger som en Sky paa Vesuv. - Hils Hartmamnn og hans elskvrdige Kone fra mig. Fortl mig lidt om Ravnen, den er jo givet med Forandring? - Hvorledes gaaer det den fede Nielsen? Hvo af Acteurerne ere nu i Mode og hvad siger den halvgale Recensent som Baggesen gav "- Slag paa Snuden" - Herts beder mig hilse hele Familien hjemme, som er, som jeg, begjrlig efter at lse Amor og Psyche, det er ingen let Opgave af Mller, da vi har et saa smukt Arbeide over samme mne af Heiberg. Hvorledes lever Lotte? Phister prygler dog ikke sin Svigermoder, som man har fortalt mig i Rom. - Vor Prindsesse der, arbeider strkt paa, at komme til Neapel, hun har Haab. Til den 28 Januar gav hun et Gilde, men det var saa stift og kjedeligt, at vi alle gik fra hende hen i en Kneipe for der at drikke Kongens Skaal, som vi hos hende kun drak med hitidelig Taushed. -

Ivrigt behager dog denne Prindsesse mig bedre end Nathan Davids Sster, dersom jeg tr dmme efter eet Besg. Herts stter Prindsesse Pigniatelli meget hit. Det er en fiin Dame. Dette mit Brev, der er saa slemt afjaget, maa De endeligt ikke lade nogen lse uden dem hjemme. Nste Gang skal det blive bedre. - Hils Schmidt, Christian Winther og flles Bekjendtere. Seer De "den fine Verden" da siig ham "god Dag!" fra mig. Han skulde kravle om paa det brndende Vesuv, drikke den varme Lacrym Christi og see paa de sorte ine fra Kalabrien, da kom der endnu flere Kys i hans Digte; eller rettere han satte Livet til ved sin: "Plukken Kirsebr!" - Hils Weyses store Pleiebarn: Muller; og seer De min Ludvig Mller da husk ham paa at skrive mig til. Det glder mig usigeligt at De synes saa godt om Edvard, De kan troe, det er en Perle! - Efter Alt hvad jeg kan slutte og dmme, saa er det Hertz og ingen anden, der har skrevet Novellerne med Hverdagshistorien i. Naar De kommer til Fru Drevsen, da see ret paa den lille Viggo og fortl mig meget om ham. - Skaf mig det Brev som Deres Sster har givet Thiele og denne ikke besrget og nu lev vel! den anden April skal vore Tanker mdes

far vel!

Deres broderlige Andersen.

i strste Hast, med Trthed og Svn!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 32, billed 6211-12)