Dato: 7. juli 1834
Fra: H.C. Andersen   Til: Vilhelmina Sonnleithner, f. Mariboe
Sprog: dansk.

Wien den 7 Juli 1834.

Kjre Frue!

Her sender jeg tre Blade og en Steen fra Italien; hvor disse ere tagne har jeg skrevet uden paa; nu kunne Frknerne dele, som de ere Sstre til. Tak Deres gode Mand for hans lille Syngespil, jeg lste det alt iaftes og det morede mig. Fra Hietzing fik jeg da ingen Vogn igaar, alle Pladse vare besatte, jeg maatte gaae til Slottet, her saae jeg et Slags Zigeunervogn, som prosaiske Wienere kalde "Linie-Wagen", med en hel Familie lige til Indgangen af den lange Marie-Hilf, hvor jeg saa optraadte som vandrende Medlem af Samfundet og saa gik det bedre i Galop. I Morgen suser jeg da afsted gjennem Bhmen; hvem der dog kunde faae et Rideti, som Brgers Leonore det var da noget! saa kom man afsted. - Tnk lidt venligt paa mig Allesammen ogsaa den gode Dame - hvad kaldes hun - der igaar ngtede mig en Drikvand! - (det vil sige i Galop). - Fra Danmark skal jeg sende Dem mine aandelige Brn, de tale slet ikke om Italien, men kun om Hjemmets Deilighed, thi de vare ei bedre vante. Lev ret vel!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Vil De ikke nok sende Fru v. Weisenturn indlagte Digte og hilse ret meget.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 36, billed 6225)