Dato: 1835
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.
Kirsten Dreyer har slet fast, at datoen er 27.4. Brev

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost