Dato: 22. februar 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: A. P. Liunge
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 22 Februar 1835

Kjre Hr. Liunge.

For over 14 Dage siden gav jeg H. P. Holst et lille Digt "ved Carl Blows Grav", bad ham stte det i Sndagsbladet eller, fandt han det mere passende, da det var et Grav-Vers, [overstr: at] sende Dem det til Kjbenhavnsposten. I Dag otte Dage, sagde han mig, at det var i Deres Hnder og vilde komme Dagen efter, men endnu har jeg ikke opdaget det! For et Par Dage siden var jeg hos Reitzel og han bad mig da at faae dem til at mlde min Romans Optrdelse og at Folk vilde behage at give Planerne tilbage; da jeg frygtede for, ikke at trffe Dem hjemme, en Skjbne som altid hnder mig, skrev jeg vort Andragende paa en Lap Papir, rigtignok kun en Lap, som jeg med Undskyldninger derfor overrakte Deres Jomfrue. Da jeg formoder Papiret er gaaet Kjdets Gang vil jeg her gjentage hvad vort nske var, at De vilde helst imorgen sige Folk at min Roman Improvisatoren vil udkomme een af de frste Dage i nste Maaned, hvorfor de som endnu have Planer hvorpaa de have tegnet sig som Subscribenter snarest muligt vil indlevere disse til Reitzel, da den billige Subscriptions Priis 10 # for begge Dele, betydeligt vil forhies for senere Kjber[e], da Bogens Ark Antal er / strre end jeg havde beregnet. Vil De ikke indlede Anmldelsen med at en tysk Oversttelse af Improvisatoren alt er under Arbejde af vor bekiendte Landsmand, Digteren Professor Kruse. Venlige Hilsener til Deres Kjre Frue og min lille Kjrlighed, hun er nok No 1 af Ungdommen?

Deres Hengivne H. C. Andersen.

[Udskrift:]

ST.

Hr Secretair A. P. Liunge

i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 43, billed 6236-39)