Dato: 31. juli 1835
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sorøe d 31 Juli 1835.

Kjære Andersen!

Ja vi ere i Sorøe og har ikke blot et »Hjørne i Huset« til den »lange Digter« men - som De jo veed - et meget godt Locale til ham i Hjerterummet. Vi glæde os til at see Dem, og vente Dem nu enten Onsdag Aften eller Torsdag Morgen med Dagvognen fra Korsøer. God Lykke til Fuldendelsen af det nye Stykke om det gamle men aldrig forældede Hjerteanliggende »Skilles og mødes« hvorom det klinger veemodigt og glædeligt i Sjælenes Land paa begge Bredder af den brusende Tidsstrøm. Hvad De har hørt og gjengivet af hine Livstoner, maa De nu smukt meddele os, og Reiseplanen behøver De vel ikke at bestemme saa knapt og nøie? ved altfor hastig at rulle gjennem Sjælland, kan let den nye Roman skumpies Dem ud af Hovedet. Dog derom og om alt Andet, naar vi nu sees. Venligst Hilsen baade fra min Kone og

Deres

hjertelig hengivne

Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter