Dato: 30. oktober 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Peder Hjort
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 30 October 1835

Histrede!

Da jeg modtog Deres frste Skrivelse, var jeg strax villig til at opfylde Deres nske, men flte mig ikke i det Lune, som behvedes for at behandle det af Dem opgivne mne paa den bedste Maade. Et strre Arbeide, som De i Foraaret vil faae at see, beskjftigede mig og Grundtonen i dette var hist forskjelligt fra den et muntert Digt forlangte. Een af vore Videnskabsmnd, som, saa vidt jeg veed, leverer et Bidrag, til samme Bog hvori mit skulde have Plads, sagde mig ogsaa at jeg vist ikke behvede at ile. For et Par Dage siden fik jeg atter et lille Brev fra Dem og dette har nu tilskyndet mig. Jeg har opfyldt Deres nske, gid jeg ogsaa maa have tilfredsstillet det. Gid jeg maa have truffet den Tone, De helst nskede at hre.

Med Hengivelse

Deres hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 11)