Dato: 24. november 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Frederikke Juliane Augusta Abrahams, f. Philipsen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 24 Nov 1835

Kjre Frue Abrahams!

Mine "to Studenter" syntes de jo godt om! De have begge en ldre Sster, "Agnete", fdt i Frankerige, men dansk i Sjl og Sind; Folk har aldrig vildet synes om hende, som hun vist fortjener, men det kommer vel nok, naar nu hendes Brdre, Improvisatoren, de to Studenter og hvo veed, hvilke flere der kunde komme, blive anseete Personer, vil ogsaa Ssteren drages frem og Folk paaskjnne hendes Dyder; men der maa Tid til! For at hun kan faae en Veninde, fr det blive Mode at elske hende, sender jeg Dem dem det gode Barn, hun vil erindre Dem om sin Fader, der altid bliver Deres meget hengivne

H. C. Andersen

E.S.

Medflgende Brev er sendt mig til Deres Hr: Mand, det er fra Udgiverne af den iversenske Avis, som er Lrer i Fransk ved Odense Skole, hvad der staaer i, veed jeg ikke, men man har bedet mig at besrge det med Undskyldning og Anbefaling.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 51, billed 6249)