Dato: 30. december 1835
Fra: H.C. Andersen   Til: Albertine Liunge
Sprog: dansk.

Fru Liunge paa Hjrnet af Nrregade og Krystalgade, Indgangen er i Krystalgade. (frste Sal).

Kjb: 30/12 35.

Kjre Fru Liunge!

Som jeg sagde Deres Terne igaar, har jeg flere Dage vret slemt forkjlet, endnu er jeg slet. Nu vil De vist neppe have et slet Menneske i Deres Kreds! Det falder ogsaa i sin Orden, at jeg maa ende det gamle Aar, som jeg har tilbragt det; at synes en Utaknemlig. De og Deres Mand har flere Gange ladet Stuedren staae aaben for mig om Onsdagaften, og jeg har ikke benyttet det, af bare Flittighed; nu vil De dog tage mig med til Juletr, lade Naade gaae for Ret, men jeg for lidt kunde deltage i Glden; Snue, Hshed og Hovedpine, er mine Plagegudinder. Nu kommer det nye Aar. Rimeligviis vil De nu ikke mre tilraabe mig velkommen, men jeg skriver just derfor Dem til, jeg vil saa ret staae mig med Fruen i Huset og det er dog den afgjrende Magt. Gjerne vilde jeg have hjulpet lidt paa Juletret, havde de sendt mig Liste over Presenterne, nu beder jeg dem om medflgende Juletres Frugt, maa bliver ophngt for min lille Kjrlighed, den kommer fra hendes Digter og vil bedst kunde erindre om en Skribent, der strber at vinde Efterslgten for sig og har altsaa dobbelt Grund til at sge sin lille Kjrligheds vedkommende Venskab. - Fra Ingemann fik jeg igaar Brev, med en Bouquet af Hilsener til flleds Bekjendter, jeg bringer altsaa Dem Deres Portion.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 69-70)