Dato: 21. februar 1836
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Sndag Aften den 21 Februar 1836.

kjre Ven!

Da jeg sidder og retter Correctur maa jeg sende Dig min Brevdue for at bevidne min Glde over din smukke Musik. Jeg synes godt om den og Du hrte at Publicum var af samme Mening. Derimod i formiddags tiltalte det mig ikke, jeg syntes endogsaa at det var en forfeilet Idee at stte Musik til Digtet, at der, hvis denne skulde vre og forhie den comiske Virkning, maatte vlges bekjendte Ting, der ved Idee-Forbindelsen pegede hen paa Parodien. Min Mangel paa Modtagelighed laae rimeligviis da i, at jeg fik det i Spaaner, den evige Repeteren skar mig det hele itu Nu derimod, da jeg fik det ordentligt, var jeg ei alene fyldestgjort, men endogsaa overrasket. Bliv smukt ved, som Komponist, men fremfor Alt, Ven af

din hengivne Digter

i stor hast!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 53, billed 6250-51)