Dato: 18. september 1836
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor, den 18. Septbr. 1836

Det var mig naturligvis srdelse kjrt at hre bekrftet, hvad jeg allerede hist og her har erfaret, at det Folkelige og National-Historiske i mine Romaner ogsaa begynder at finde Gjenklang i den danske bondes Sind, og jeg har ofte beklaget, at Bgerne var for dyre til at kunne komme ret mMang af Almuen i Hnde. At skrive mindre Bger i denne Hensigt vilde dog efter min Mening vre forgjves, da det ntop er Udfrligheden og den omstndeklige Udmaling, der opliver disse Billeder saa vel for Almuens som for den Dannedes fantasi, hvor den ikke hmmes af altfor megen Lrdom og kritisk Pedanteri. Et bekjendt Hensyn til en vis Klasse Lsere vilde desuden altid hindre Livet og Friheden ved Digtningen, og hvad Folket finder Behag i, kan ingen ret vide, frend man seer det. De gamle morskabsbger, der bleve Folkebger, var ikke beregnede for nogen enkelt Stand, men lstes lige saa vel af Fyrsten som af Bonden; hvorimod de fleste Forsg paa at skrive Folkebger i de nyere Tider mislykkedes, netop fordi man vilde beregne og forudbestemme den folkelige Smag og Flelse. Mrker man, at Almuen finder Smag i vore Bger, skulde der kun srges for, at de kunde komme dem i Hnde i Godtkjbs-udgaver, der dog ikke delagde jnene. Ingen Bonde lser desuden smaastilede Bger. Vilde man gjre et Forsg derpaa med "Valdemar Sejer" og man kunde blive enig derom med Forlggeren (Seidelin), vilde jeg med Fornjelse renoncere paa Honorar for et nyt Oplag paa 500 Expl. og selv revidere Korrekturen.

Det har gldet mig, at en Hdersmand som Collin har interesseret sig for denne Sag, og dersom han kunde have Lyst til at foretage Noget overensstemmende med den Anskuelse af Sagen, jeg her har meddelet Dem, vil det vre mig en Glde at rkke Hannd dertil.

Det er en komisk Betingelse, man har gjort ved Antagelsen af Deres Stykke. God Lykke til deres nye Arbejde! Venligst Hilsen fra min Kone og

Deres hjertelig hengivne

Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter