Dato: 28. januar 1836
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Torsdag Aften 28 Januar 1837 [c: 1836].

Kiære Andersen.

Det ærgrede mig, da jeg kom hiem i Efter Midd., at høre, at De ikke var inviteret ud til Middag, saaledes som i Formiddags blev paastaaet, og jeg skylder Dem Undskyldning for at De ikke betimelig var underrettet om, at jeg ikke kunde være hiemme til Middag og see mine sædvanlige Giester. Da jeg i Mandags blev tilsagt til Taffelet, tænkde jeg strax paa at sige Dem det, men saa har jeg glemt det, og det maa De tilgive.

Deres ganske

Collin

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter