Dato: 20. april 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Johannes Wilstrup
Sprog: dansk.

Kjbenh: 20 April 1837

Det kan ret rgre mig at de to Gange har gaaet forgjves! jeg, som sagde at jeg nsten altid var hjemme til Klokken 12 hver Dag. I forgaaers var det Solskinnet, som lokkede mig, men har det saa sjldent og det er en flygtig Lykke, derfor maa man gribe det. I dag var det een af mine Venners Fdselsdag og derfor foer jeg ud Klokken 10.

Nu kommer en tredie Undskyldning, jeg kan ikke komme til Dem imorgen, jeg har lovet mig til Kommandeur Wulffs til Middag og om Aftenen skal jeg til Prsten Rothes, hvor Sibbern og nogle flere Bekjendter ere indbudne for at hre hvad jeg har skrevet af Romanens tredie Deel, de kjende alt det foregaaende. Er det Dem og Deres beleiligt, tillader jeg mig, at komme til Dem paa Sndag Klokken mellem 5 og 6; eller ogsaa en anden Dag i Ugen som kommer. Dog vil jeg for en Sikkerhed fortlle, at min Hals er begyndt igjen at gjre sig ud til Beens; iaften skal jeg saaledes have varmt Omslag, blev den nu meget vrre og ikke bedre, som jeg dog haaaber, da maa jeg paa Sndag sende et Epistel istedet for mig selv. Dog det skeer vel ikke! Undskyld mine slemme Krageter!

Deres meget hengivne

H. C. Andersen /

[Udskrift:]

Hr Asessor Wilstrup.

Kronprindsesse Gade No 29

anden Sal.

i Kjbnhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 55, billed 6254-56)