Dato: 14. november 1837
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 14 Nov 1837

Kjre Ven!

Faaer Du dette Brev til Lands eller Vands? Hvad behager! Men det er i din Ssters Vrelse jeg skriver dette og man venter kun paa mig altsaa maa jeg jage i Gallop og ud med de Nyheder, som rimeligviis de Andre ei give Dig. Postillonen i Longemau blev givet den 28 Oct: og havde et Par Piber. Din Fader siger om Musikken: "0 ja, ja! Herre Gud, den er jo noget let!" - jeg troer at jeg tr stte et "s" foran hans sidste Ord. Jomf Grahn er kommet fra Paris og har vundet srdeles, Flere stte hende Alt ved Siden af Taglioni, det er vist for strkt, men en sjlden Dandserinde er hun blevet. Til Kongens Fdselsdag gives Halevys: Jdinden, der tales om at den lille Jomfru sterberg skal udfre Hovedrollen. Det bedste nyere Stykke vi have faaet er et fransk Lystspil med Sang: Farinelli. Ls endelig / de to Kjbenhavnsposte [overstr: Gjdewad] din Sster har svbt om Noderne, der seer Du hvad der for jeblikket er Stoffet for den varmeste Conversation. Gjdewad havde ellers to Timer hvori han kunde have brndt Manuscriptet, men det tnkte han ikke paa. Imorgen skal Sagen blive mere offentligtgjort og Publicum faae at vide hvem det er der har skrevet Brevet om Ravert; jeg lider ellers slet ikke denne Forraaden af Colegiesager. Paa Torsdag kommer: Kun en Spillemand, i nste Uge ariverer mit Portrait og til Nytaar 3die Oplag af Fodreisen og andet Oplag af Agnete. Fra Prinds Oscar har jeg faaet en Taksigelse Skrivelse ved Beskow, for min Improvisator. Jeg tnker nu paa at skrive en Tragedie om Corfits Ulfeldt. Til Sommer skal jeg reise til Holsteen, jeg er indviteret af Rantzau-Breitenburg. -/

Vi havde i Sndagsaftes et magelst dejligt Stykke Nordlys, hele Byen var i Bevgelse, overalt troede Folk det brndte ved den modsatte Kant af Byen, hvor de boede. Lulu giver tomt Huus! Hans Heiling gives jevnlig, vi vente en ny Opera af Marschner: Bbu, Phister skal udfre Hovedrollen. Idag har Kastelsgraven vret lagt til, det er vor frste Frostdag i aar. Hvorledes staaer det med dit Hjerte, slaaer det for Sort eller Hvidt. Jeg vilde finde det moersomt om Du hjembragte en smuk Negerinde, der som en sort Skjnhedsplet kunde sidde i frste Etage naar der blev givet en Opera af Dig! Nu veed jeg Gud hjlpe mig ikke mere, uden at jeg nsker mig 1500 aarlig, saa vilde / jeg blive forelsket, gifte mig, staae paa Hovedet af bare Fornielse osv osv, Du veed jeg er din elskvrdigste Ven! nste gang skal Brevet blive betydeligere, frydeligere og nydeligere!

Din trofaste Ven

H. C. Andersen

E.S.

Weyse lever ved mad og Drikke, Gerson er ikke blev hiere end fr.

Frhlich farer om.

Lyders gaaer i sin hvide Frakke.

Din fader siger den onde gale mig er De styg Andersen.

Din Sster siger o den sde Fader og saa er hun poletisk varm.

Jeg - ja jeg er din Ven!

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 58, billed 6261-64)