Du har sgt p: kjrlighed

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 6. august 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Severin Ingemann
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6 [Oct rettet til:] August 1839.

Det var smukt og kjrligt af Dem at De saa snart skrev mig til. Nu nsker jeg at vre hos Dem igjen, Eensomheden er mig altid de frste Dage efter min Hjemkomst noget tung. Tak for den tilsendte Trie, som jeg havde efterladt, den kunde da gjerne have blevet til jeg kom igjen, som jeg har strkt isinde at gjre i Efteraaret. Da jeg forlod Sor, efterlod jeg hos Hauch et Epistel til Fru Stampe, der flere Gange paa det indstndigste havde indbudet mig, men, som De [overstr: selv] veed! jeg dog var lidt uvis med mig selv om jeg skulde realisere. Det er mig nu meget om at gjre, og snart, at komme til Kundskab om hun har faaet dette Epistel og om der er efterladt Svar, er det Tilfldet, da beed Hauch sende mig dette med nste Post, at jeg snarest mueligt kan svare hende, er der derimod intet da behver jeg ikke at skrive; hvad et Besg paa Nys, ivrigt angaaer, da er jeg, under enhver Omstndighed, forud bestemt, jeg kommer der ikke. I Deres Brev stod heller ikke et Ord om hvormeget De har betalt for mig i Brev-Porto; De er saa god at erindre, at jeg afleverede paa Posthuset i Sor et Brev til Sverrig, som man da ieblikkelig ikke kunde sige mig hvad jeg maatte betale for; jeg skulde altsaa vente dermed til jeg igjen kom til Sor, men da jeg nu ikke er kommet der, maa Gjlden betales og jeg beder Dem at gjre dette og sende mig "Regningen", for sligt maa man have fra Haanden.

Der var egentlig ingen Hilsen til mig fra Deres Kone, da De nu sidst skrev, [overstr: mig] det undrede mig og - lagde sig lidt om mit Hjerte.

- - - Jeg har nu lst Hertzs Bog: Stemninger og Tilstande; strstedelen heri har tiltalt mig, isr det Politiske, kun finder jeg deri at han stter Liunge baade for hit og for lavt, det sidste er mig Personlighed, hadsk og "mudderpramsk". / Maria er mig en smuk Personlighed, men jeg kjender endnu bedre samme Characteer fra Marryats: Jakop rlig. Hovedpersonens sandselige Beskuen af den syge, sovende Pige, forekommer mig ikke naturlig for denne givne Characteer, men snarere udsprungen fra en Stemning Forfatteren selv var i da han nedskrev den. Derimod synes mig Beskrivelsen af Regndagen mesterlig, ligesom den tregange gjentagne Fortlling om Canarifuglen. Her tales meget for og mod denne Bog. Sahlertz er helbredet kommet hjem fra Ems, Pastor Westengaard fra Odense, som ogsaa drikker Vandet i Ems, og der har en Lamhed i Tungen, skal komme sig. Phister har jeg ogsaa seet indtruffet, Folket samler sig nu meer og meer til den lille Verden paa Kongens Nytorv.

Havet er min eneste Trst for den alfortidlige Tilbagevenden til Hovedstaden. Da jeg ikke kan ligge paa Landet, ligger jeg nu daglig i Vandet. Der er udkommet en lille Tydsk Bog "Seeland und die Seelander", den er ikke saa daarlig, som den udraabes for i Byen, det er en Slags Beskrivelse af Kjbenhavn og Omegn, skrevet med Kjrlighed for de Danske. De og Hauch ere nvne deri. Gjerne vilde jeg skrive noget mere i Dag, men jeg skal om en Time ud en Tour med Collins, derfor bliver det kun et kort Epistel og som De seer grueligt afjaget, men jeg kunde ikke opstte det med at skrive til nste Postdag, deels for at takke Dem for Deres venlige Brev, deels for at vide om Fru Stampe venter mig. - Hils nu Deres kjre Kone og Sster, alle Hauchs og tnk kjrligt paa mig.

af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen. /

ST Hr Professor B. S. Ingemann i Sor

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 14, 166-68)