Dato: 5. september 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Hivelbaarne Hr Etatsraad og Theater-Directeur Adler i Kjbenhavn

Kjbenh., 5 Septbr 1839.

Kjre Hr. Etatsraad!

De har rimeligviis i Forgaars erholdt mit dramatiske Spg [], thi hr. Ptges lovede mig da, at det strax skulde blive besrget. De kjender nu Indholdet og De veed den lille Forandring jeg nsker, hvilken vistnok vil vre til det Heles Gavn. Molbech var den eneste af de Herrer Directeurer, som overvrede Opfrelsen, og han maa indrmme at det blev optaget med mere end almindeligt Bifald, ja syntes den Aften at gjre saa stor Lykke, som nogen af de bedste Vaudeviller har gjort, det vre sig nu med Ret eller ikke, Ingen kan mere end jeg erkjende dets Ubetydelighed. Det er ikke for at faae et Stykke mere paa Theatret at jeg nsker det frem, men De vil selv indrmme mig, at da det, efter det offentligt udtalte Bifald, har behaget, er det naturligt at jeg griber Leiligheden til at erholde et Honorar, som jeg hilig trnger til og som jeg ikke godt kan miste. Jeg vil imorgen indfinde mig i Direktionsforsamlingen for at vi der samlede kunne aftale den ubetydelige Forandring der skal gjres, nemlig af den lille Jomf. Fredstrup, dandser Jaleo, saa at Stykket alt i nste Uge kunde gives og maaskee i Forening med et godt Stykke, bidrage sit til at give Huus.

rbdigst

H: C. Andersen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost