Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 14. november 1839
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludvig Læssøe
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn, den Morgen De reiser 1839 [14-11-1839]

Kjære Ven!

Flyv afsted! nyd Øieblikkene, en heel Verden rulles op for Dem. Notitser til Paris er taabeligt at skrive, De træffer Landsmænd der og er jo selv i Armene paa en gammel Pariser, vor gode Brøndsted, send ham en Hilsen fra mig, det var i Byernes By vi mødtes, skammeligt er det af mig ikke at have holdt paa dette Bekjendskab, men der er en Skjæbne og den kunne vi Tyrke-Børn ikke undgaae. Giv Arnesen og Emil Hornemann medfølgende Brev, husk Emil paa at besørge mine Komisioner, især Heine og Portrætterne. Skriv gjennem Ministeriet eller hvad det hedder, et interessant Brev, saa skal De faae to igjen. her er to smaa Epistler, eet til Kammerjunker Coyet fra Sverrig og et til Major von Jenssen (Oversætteren af en Spillemand) begge disse Herrer ere ombord, vil De paa Skibet selv, hilse imorgen ganske tidlig, eller og iaften give dem disse. Lev nu selv vel og bliv frisk og sund.

Deres oprigtige Ven

den gamle Andersen.

Udskrift: Hr. L. Læssøe

endnu i Kjøbenhavn

Tekst fra: H.C. Andersens Hus