Dato: 25. november 1839
Fra: Nils Anton Barck   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Kraste broder Andersen!

Tusind hrtliga tacksgelser fr dit sista bref, det jag emottog af min broder Joachim. Var fvertygad, det hvarje bref, ja! hvarje rad, frn dig, r fr mig en dyrbar vnskapens skatt. Kan du frlta en slarvig dock vrkelig vns ofrsvarliga drjsml med att skrifva dig till? s r jag vrkeligen i behof af denna din forltelse. Tro icke, min kra Andersen, at denna min frsummelse hrrr af ngon ljum vnskap fr dig - nej! lngt derifrn. Skulle min correspondance till dig varit en product af min vnskap och en fversttning af mina tanker p dig, skulle du redan ftt (bref) dem du icke ens hunnit genomlsa. Huru ofta sitter jag icke i min enslighet och med saknad tnker p dig och de f, men fr mig evigt dyrbara stundar, dem jag, sist i Kjpenhamn, fick tillbringa i ditt slskap. Ett trstar mig dock - hoppet att n engng trycka din trofaste hand; fre jul fr jag afsge mig detta nje, ty min tid r till des helt och hllit upptagen af lantinska studier ... Du tcktes pminna dig, att du lofvade snda mig ett af dig nyligen skrifvit stycke s snart det utkom af trycket; fr mig skall det blifva en gldjedag, d detta anlnder ...

Din uppriktiga vn

Nils Bark

Skrif ngon gng ngra rader till mig, att de blifva vlkomna behfver jag vl icke frsckra dig. - Jag min sida lofvar bot och bttringi hvad correspondansens flittighet betrffar. Lef vl. - i hast.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost