Dato: December 1840
Fra: N. P. Nielsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Datering er sat til december, da stykket opfrtes 3 gange i dec. 1840]

Histrede Ven!

Det er en megeet vanskelige Opgave, De der har givet mig at lse; thi hvorledes skal jeg udrede mig af den dobbelte Stilling, som Skuespiller og som Hansens Lrer? Hvorledes skal jeg sige Dem min oprigtige Mening, da jeg veed, at De altid antager en Modsigelse leler Indvending for en Uvillie imod Dem? Deres gode Aand, sm de kalder min Kone, er netop af denne Mening, og dette er Aarsagen, hvorfoor jeg nedskriver den, thi ellers maatte jeg befrygte, at De blev fortrnet paa mig. Jeg tilstaaer Dem altsaa rligt, at jeg blev ligesaa forundret over, at Hansen havde faaet den Rolle [som Zovala i Maurerpigen] som over Deres Brev. Om han kan spille Rollen, er det mig umueligt at afgjre, frend han har prvet for mig i den, men selv i det heldigste Tilflde, da er efter min Overbeviisning Hansen for ung itl en djrv Kriger, om hvem Elskerinden siger: "Du har vist ofte elsket fr." Men det bliver Deres Sag at forsvare det. At jeg ikke vil vre den, som fradmmer en ung Mand en Rolle og derpaa selv spiller den, det vil De vist finde rimeligt, efter at De selv har opvakt alle glade Forhaabninger hos ham, hvortil han maa stte strre Lid, end til mig. Endelig maa jeg endnu tilfje, at om jeg spilte Rollen, vilde detneppe fremme Stykket; thi jeg hverken kan eller vil lre hurtigt mre. I min Alder maa det fordjes ordenligt, og jeg har sat mig paa den bestemte Fod aldrig mere at overjage nogen Rolle, smman hidtil har forfrt os saa ofte til. Da efter min Formening, og det er den almindelige blandt mine Kolleger, Kongen skal vre yngre end Zovala, troer jeg det rigtigt i saa Fald at bytte disse to Roller; men, som sagt, det er kun min individuelle Mening. Alle disse ubehagelige Conflicter kunde De have undgaaet, om De havde sendt Deres Stykke til Directionen med Rollebestningen og uden at blande Dem deri ladet Directioinen srge for, at Bestningen blev, som De nskede. Slutteligen maa jeg endnu bede Dem at undskylde, om mit Svar ikke er efter Deres nske; men det er efter min Overbeviisning og min Pligt. Jeg forbliver forresten som hidtil Deres megen forbundne og hengivne

N. P. Nielsen

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost