Dato: 6. maj 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: C. V. A. Strandberg
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 6 Mai 1834. [skal vre 1840]

Min kjre Ven og Broder!

Iaftes modtog jeg Deres Brev! Gud velsigne dem for al den Kjrlighed det aander, alt det Solskin det kaster i mit Hjerte! hvorledes skal jeg bevidne Dem hvor kjr De er mig, hvor meget jeg skatter deres [der str lille d] Venskab for mig! i dette ieblik er jeg her ganske hos Dem, jeg rkker Dem Haanden og sprger, hvad jeg kun har spurgt faae Mennesker om: Skal vi sige Du til hinanden! paa Sndag, thi til den Tid maa da Brevet her vre kommet til Dig, tager jeg Klokken tre mit Glas, gjr Du lige saa og vi drikke Dus, Du i Lund, jeg i Kjbenhavn! naar vi da skrive hinanden til, eller mdes i Verden, da er det ikke mere det fremmede "vi" eller De. Du nsker en Opskrift paa alle mine Arbeider en saadan findes trykt her fori den tydske Udgave af Spillemanden, denne Bog sender jeg med, men nsker den tilbage igjen, da det er det eneste tydske Exemplar jeg eier. Foran i denne findes min Biographi, maaskee kunde en saadan tage sig ud for i Billedbogen, i Eventyrene eller en anden af mine Bger, De engang overstter, ls den derfor her, men benyttes den da beder jeg Dig mildne de strke Udtryk der staaer mod Hertz, ganske at udlade hvad der forekommer om hans Vaudeville. Foruden de Arbeider der nvnes fori, har jeg siden 1838 leveret de 1) to smaa Hefter Eventyr for Brn, 2) En Lille Vaudeville: Den Usynlige paa Sprog. 3) Dramaet Mulatten. 4) Billedbog uden Billeder. 5) Og i disse Dage en Vaudeville efter et gammelt Lystspil "Skuespilleren i mod sin Villie["], men baade Dialog og Sang er eiendommeligt mit, det spilles frste Gang i Dag (Onsdag) otte Dage kaldes en Comedie i det Grnne. Giv mig en Opskrift paa hvilke af disse Bger Du ikke har. Og tillad mig at besrge dem tilsendt. Tjen mig i at bede den gode Hr. Stherberg endelig, saa snart det er mueligt at sende mig den lille Opsats, paa svensk Litteratur for 1839 og 40, jeg har lovet til Bladet. "Fdrelandet" en lille Afhandling om den svenske litteraire Verden, og seer mig ikke i stand der til uden Stherbergs lovede Hjlp; nsten daglig paamindes jeg og man troer det er Dovenskab af mig, at jeg endnu intet leverer. I Ugen, som kommer venter jeg Brev. Nu har da Mullatten vret givet i Kjbenhavn Elleve Gange; den sidste Gang var i Fredags, det var paa Kongens Befaling, Kongen og Dronningen, som ikke havde seet dets Opfrelse vare begge i den kongelige Loge, jeg sad nede i Parquettet ved Siden af Thorvaldsen; Kongen klappede nsten for hver Sene, og da Stykket var endt biede han sig ud over Logen og hilsede ned paa mig; jeg blev meget overrasket, [overstr: da jeg] turde ikke tro at det gjalt mig, jeg sad derfor ganske stille, Kongen hilsede igjen, jeg saae paa Thorvaldsen og tnkte, det gjlder vel ham, men det var mig saae jeg / nu tydelig og jeg tog vist meget keitet mod denne Naade. Nste Dag fik jeg Audients og Kongen bevidnede mig sin srdeles Naade og fortalte at han havde moret sig meget. See det er grumme megen Glde og Erkjendelse jeg i den senere Tid har nydt, ls min Biographie og Du vil finde jeg har kjmpet mod mangen haard Se, der komme vel nogle endnu, men Fregatten gaaer nok, Seilene ud! paa svensk og tydsk Kyst brnder i det mindste Erkjendelsens Fyr, som jo ogsaa tndes i Hjemmet, Gud giv mig Kraft og Lykke, saa naaer jeg vel til Poesiens - Amerika! Sprg den kjre Cronholm, om han ikke har faaet to Breve fra mig, jeg har skrevet ham et med Posten, strax da jeg kom hjem, og et Brev med Dampskibet, sig ham han endelig snart maa skrive. Hils din kjre Broder, det gjr mig ondt han er syg; ogsaa han har lovet mig et Epistel, lad dette komme, af Dig forlanger jeg et saadant. Og nu en heel Bouquet af Hilsener og aandelige Haand-Tryk til alle Venner, alle som venligt mindes mig. Damerne i dit Hjem bukker Du saa nydeligt for som mueligt og siger "fra Andersen". Nu Lev vel"

Med sand Hengivenhed og Venskab

H. C. Andersen

P. S.

Phister fortller, ved Forestillingen i Malm, Mit Eventyr Svinedrengen og giver min "Mikkel!"

Udskrift: Hr. Cand. Strandberg

(talis qualis)

Lund

Tekst fra: Solveig Brunholm