Dato: 28. september 1841
Fra: H.C. Andersen   Til: Ida Koch
Sprog: dansk.

Kjre Fru Kock

Kjb: 28 Sep 1841

Deres Sster er saa elskvrdig at give mig dette lille Stykke Papir, som jeg, naar det er skrevet fuldt, skal see sendt til Dem. Nu, hvad Siger De om Jernbanerne, om smaae Bjerge og Prags Rhadschin [Hradschin], disse forekommer mig at vre Glands Punkterne i denne Deres frste Reise. Er Theatret i Dresden, jeg mener Bygningen, ikke saare deilig og Raphaels Madonna har da viist Dem at man nok kan tilbede Madonna. Hils den kjre Dahl og dersom mit Portrat skulde vre stukket, da kjb, paa min Regning 5 Exemplarer og bring hjem. Siig mig i ethvert Tilflde noget her om. Hvad skal jeg fortlle fra Danmark, vi have, hrer jeg, et velsignet Veir, jeg fryser rigtinok saa det knager i mig! Paa Theatret har de faaet af Hr. Borgaard Hulen i Kullafjeld et Drama, der har en Slags Slgtskab med de ehlenschlgerske Stykker; Musikken af Lvenskjold rives ned, jeg finder den melodis og Weyse roser den. Corsaren er endnu ikke blevet vittig, den kjmper idelig med Carstensen, isr fordi hans Vauxhal har gjort saa megen Lykke. ehlenschlagers Tragedie Dina (Historien om Corfitz Ulfeldt) finder jeg srdeles smuk, den kommer snart paa Theatret. - Vi have nu 3 Omnibus og vente den fjerde, de to er saa smukke, som de i Paris, men det lader som om de ikke kjende anden Vei, end til Frederiks Berg, der kommer gode Selskab deri, forleden traf jeg der Admiral Wulff og Digteren Herts. Et lille Stykke "Indqvarteringen" troer jeg er af Herts, thi ved frste Forestilling loe han bestandig og han er saa dv at han ei kan hre et Ord. Adler er da kommet hjem; igaar var jeg der til Middag sammen med Deres Papa; Adler synes mig at vre bleven livlig, som man sdvanlig bliver det paa Reise. Bournonvilles indtraf iforgaars med Moust??cher. - Prsten fra Belona udgiver sin Reise. Dr. Dampe fra Christians skjnker Verden sine samlede Vrker. Her er saa lidt Nyt at jeg ikke engang kan fylde dette lille Papir ud med Nyheder og jeg laver ingen skjndt Deres gode Fader troer mig altid at vre frste Opfinder af mine Historier. Hils Deres Mand ret hjerteligt, og ligesaa dem af mine Venner de trffer. Kom nu snart hjem, saa skal da nok komme til at kjede Dem. Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 57, 43-44)