Dato: 17. maj 1842
Fra: H.C. Andersen   Til: Wilhelm Holst
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17 Mai 1842.

Kjre Ven!

Nu har jeg gjennemlst "Agnete" og i Tankerne arangeret det Hele, vi maae see at faae Rung til at componere to Sange og et lille Melodrama, dernst overlade til ham om vi kunne, efter det Heles Characteer, benyttte Havfrue-Choret i Oberon.

I Scenen med Zigeunerne (frste Afdeling) maa vi have lidt Dands, da der efter Handlingens Natur her maa vre en Hvile, men naturligviis skulde denne Hvile ikke fles af Teksterne, vi kunde faae Bournonville til at arangere denne Dands, eller lade ham lgge den bekjendte Prconne med, dandset f EX af Pauline Funck, det vilde srdeles passe. Dog herom kunne vi senere tale; Rung er den jeg frst skulde sammen med. /

Jeg troer jeg skal faae det Hele til at afrunde sig smukt og vi bruge ikke mange flere Personer end de her ere anfrste i det Hefte, de her faaer til Afskrivning; vil De strax stte dette i Virksomhed og senere give mig det til Gjennemlsning; overmorgen skal de faae Slutningen af den frste Afdeling.

Dersom det Hele tager sig ud paa Scenen, er det en Selvflge at De tager dem af det paa det Bedste, at det kommer paa Repertoiret og at jeg saaledes, har min Fordeel. -

venskabeligst

H. C. Andersen /

ST.

Hr kongelig Skuespiller

Holst

i Kjbenhavn

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 69, billed 6271-73)