Dato: 8. januar 1844
Fra: Ludwig Lenz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Citeret fra "Omkring Levnedsbogen"]

8. Januar 1844 lod Lenz igen hre fra sig. Det har nok ikke vret Alvor fr med Afsendelsen af Resten af Biografien, for nu hedder det, at den flger, og denne Meddelelse bekrftes 19. Januar af Digterens Almanak: Hesten af min Biographie kom. Ivrigt fremgaar det af Brevet, at Lenz har maattet kapitulere overfor Petit, der igen har lovet Alles zu gutem Ende zu bringen, og som til Gengld har faaet, hvad han forlangte af Penge for sit Arbejde.

Tekst fra: Helge Topse-Jensen