Dato: 12. april 1844
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Lenz
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 12 April 1844

Histrede!

Efter Deres nske vil jeg her tilsende Dem en frste Levering af hvad De maaskee kan benytte til Deres Bog om Thorvaldsen; De kjender vist min "Billedbog uden Billeder", i en Fortsttelse af denne, som kun findes aftrykt i den "svensk danske Nytaarsgave" Herta, staaer et Stykke, "den 24de Aften", Side 85, det handler, som De vil see, ene og alene om Thorwaldsen og har i det mindste det Interessante, at hele den frste Deel om den lille Bertel der vil spinde paa Moderens Rok, hele Scenen i Grnne-Gade, er givet mig af Thorvaldsen selv; en Sommer Aften ude paa Nys fortalte han mig dette lille Trk fra sin Barndom og jeg blev grebet deraf og sgte at gjengive det. Skuespiller Holst, har ved en Aftenunderholdning paa det kongelige Theater fremsagt dette Billede. /

Thorvaldsen har jeg selv lst det for [overstr: det forniede ham] han kjendte sig selv i Drengen med den lille stumpede Skjorte. -

I det af A. P. Liunge udgivne "Sndagsblad", som H.P. Holst redigerede, vil De i frste Aargang No 2, den 11 Januar 1835, finde nogle Efterretninger om Thorvaldsen i Rom, jeg har fra mit frste Ophold der, nedskrevet disse; Historien om Paven, har jeg fra Bdtcher. De kan jo see paa det, om det har nogen almindelig Interesse.

Her er det lille Vers jeg talte til Dem om, jeg troer det er aftrykt i "Figaro".

Impromptu til Thorvaldsen

(Da han p Nys havde fuldendt i Leer Holbergs Buste).

"Nej, Danmark skal ei have Holberg meer,
"Jeg bryder Leeret, som hans Aand omfatter!"
Saa talte Dden. "Af det kolde Leer,"
Bd Thorvaldsen, "skal Holberg fdes atter!"

--- /

I den lille Bog "Festen for Thorvaldsen" findes mit Digt: "Jason og Argonauterertoget" [Brev; min Sang i Studenterforeningen hvor "han hugged' sig igjennem, jo", har De jo selv; "Herta" beder jeg Dem, at De, naar den er afbenyttet, vil sende mig tilbage; De skal i Lbet af en Uge faae en lille Tilsendelse, som denne.

rbdigst

H.C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 80, billed 6278-80)