Dato: 24. august 1844
Fra: Ludwig Lenz   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Citeret fra "Omkring Levnedsbogen"]

Lenz' brev lyser af daarlig Samvittighed. Thorvaldsen-Bogen har han ikke glemt, men Portrttet, uden hvilket den ikke kan udsendes, bliver frst frdigt i September, mendens Petits Oversttelse af den er lovet (!) til midt i August. Senest i Oktober skal den udkomme. Imidlertid har hans frste Deltagelse som Forlgger paa Leipzigermessen vret saa lidet indbringende, at han ikke vover at tage Risikoen ved at udgive Eventyrene, men Boghandler Kittler, som aabenbart har talt med Andersen, har nsket at overtage denne Forlagsartikel, og omend ugerne, Lenz er gaaet ind derpaa. Kittler har ganske vist omstyrtet de Aftaler, Lenz havde truffet med Bogtrykkeren i Leipzig, men han har lovet, at Bogen skal blive smukt udstyret og udkomme sidst i Oktober; Lenz vil derfor under Forbehold af Andersens Billigelse overlevere ham Manuskriptet. Kittler, som imidlertid ogsaa har kbt Petits Oversttelse af "Mulatten" nsker nu, ofrtstter Lenz, at Andersens Biografi og Portrt skal flge med dette Drama, der frst skal ud til Nytaar 1845. Andersen maa altsaa selv tage Stilling til, hvorledes der skal forholdes med Biografien, som Lenz ivrigt haaber at faa Tilladelse af Kittler til at benytte i "Die Zeitgenossen".

Tekst fra: Helge Topse-Jensen