Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: Marts 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Johan Gunder Adler
Sprog: dansk.

Hr Geheime-Etatsraad!

De kom mig imorges saa venlig og god imde, begyndte selv af egen Hjerte-Drift at tale med mig om hvad man her i Verden kalder: Eens Omstndigheder, det Visse, man her i Verden har at holde sig til; De meente at jeg bedre havde kundet benyttet vor hjertelige Konges Interesse for mig paa Fhr, uden at jeg havde at befrygte at han havde taget mig det unaadig op; efter Deres venlige Anviisning gik jeg strax ind til Conferentsraad Collin + og han sagde mig at det endnu kunne vre Tid at benytte ieblikket, naar jeg havde Deres Interesse for mig; efter den Ind-/stilling der var givet fra Finantserne, vilde der vist kun behves at de sagde et Par beskyttende Ord for mig til Kongen og jeg vilde da let af Hans Majestt erholde en aarlig Forgelse til de 200 Specier jeg fra Frederik den Sjettes Tid modtager. Kongen var selv saa inderlig naadig paa Fhr, som jeg fortalte Dem Hr. Geheime Etatsraad, at yttre at han syntes, det var ikke meget jeg havde, at jeg skulde dog nu have det lidt bedre, saa beder jeg Deres Hivelbaarenhed, kun ved et Ord - naar De vil det - virke Alt med i dette ieblik paa en beskyttende Maade at bringe mig i Erindring hos Kongen, deres meget taknemlige

H. C. A.

[Jonas Collins hndskrift:]+ som formeente, at det nrvrende ieBlik kunde vre meget gunstigt for mig, naar De vilde introducere Dem for mig hos Hs Majestt, eftersom Finantsdeputationens Forestilling og Forslag om Understttelsen af den videnskabelige Fond nu var til Afgirelse hos Kongen, og det er af denne Fond ieg har de 400 Rd; han tilfiede, at Fin.Deputationen skulde andrage paa Forhielses og allermindst naar ingen Ansgning var indkommen, men at det af Forestillingen vilde kunne sees, at naar Hans Majestt vilde hilpe mig saa havde Fonden for ieblikket Midler dertil. Da nu Kongen [uafsluttet]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 6-9)