Dato: 19. februar 1845
Fra: Jenny Lind   Til: H.C. Andersen
Sprog: svensk.

Berlin den 19. Februar 1845.

Gode, bste broder!

Tak fr sist! Det var bra roligt! Tycker De som jag, att vi nstan aldrig hafva haft bttre eller trefligara dagar tilsamans?

Hjertlig tack fr Deras vackra (deilige) bref; jag gret mina modiga trar vid genomlsendet deraf. Tack skall De ha! Ja! ja! Tyskland r et hrligt land. Jag lngtar sannerligen ej till et bttre - undantagendes det aldra bsta, det sista! Ack! hvad har jag grtit fver Deras lille berttelse om storhertiginnan och sotargossen, o! s vackert jag tycker det r. Jag r, fr frigt, alldeles intagen af henne s vl som af arf-storhertigen och hans geml. Bste Andersen, nr De skrifver till vr hga vn, sg honom, om De talar dervid om mig, att, s lnge jag lefver, skall jag bibehlla minnet af de f dagar, jag i Weimar tillbringade, och jag p samvete kan beyra, att en sdan sjla-frid, sdan innerlig gldje har jag p intet stlle nnu funnit, och likvl harjag alltid blifvit vl bemtt. Jag lskar dessa hga personer, och som De sger, broder, - ej fr stjernan - ej fr juvelerna, de bre, men fr det kta hjertat i sjlen. - Jag r alldeles begeistret, nr jag tnker p dessa menniskor! Guds frid fver dem och deras efterkommande!

Jag har haft mina vnner Amemanns frn Altona hr; i gr reste de. Jag undrar, nr vi nsta gng f rkas! Jag gr nu bestmdt till Wien; gr De ej dit, Andersen? - De gr vl directe till Italien. Vet De, Andersen - Deres vn Beaulieu vrderer jag i hg grad, och jag har verkligen vunnit stor vnskap fr honom; hlsa honom af varmaste hjerta frn mig, nr De skrifver till honom.

Och nu farvl; jag mste snart opp i theatern och spela i "Felt-Lgret". Gud skydde Dem!! Glm ej bort sin syster. Till mot slutet af mars blir jag hr; sedan kan bref trffa mig i Wien frn medio af april till medio af maj. Skrif endera "Poste restante" eller director Polorny (Theater-director). Jenny

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost

Berlin den 19. Februar 1845.

Gode, bste broder!

Tak fr sist! Det var bra roligt! Tycker De som jag, att vi nstan aldrig hafva haft bttre eller trefligara dagar tilsammans?

Hjertlig tack fr Deras vackra (deilige) bref; jag peb mina modiga tren vid genomlsendet deraf. Tack skall De ha! Ja! ja! Tyskland r et hrligt land. Jag lngtar sannerligen ej till et bttre - undantagendes det aldra bsta, det sista! Ack! hvad har jag grtit fver Deras lille berttelse om Storhertuginnan och sotargossen, o! s vackert jag tycker det r. Jag r, fr frigt, alldeles intagen af henne s vl som af Arf-storhertugen och hans Geml. Bste Andersen, nr De skrifver / till vr hga vn, sg honom, om De talar dervid om mig, att, s lnge jag lefver, skall jag bibehlla minnet af de f dagar, jag i Weimar tillbringade, och jag p samvete kan bedyra, att en sdan sjla-frid, sdan innerlig gldje har jag p intet stlle nnu funnit, och likvl har jag alltid blifvit vl bemtt. Jag lskar dessa hga Personer, och som De sger, Broder, - ej fr stjernan - ej fr juvelerna, de bre, men fr det kta hjertat i sjlen. - Jag r alldeles begeistret, nr jag tnker p dessa Menniskor! Guds frid fver dem och deras efterkommande!! /

Jag har haft mina vnner Amemanns frn Altona hr; i gr reste de. Jag undrar, nr vi nsta gng f rkas! Jag gr nu bestmdt till Wien; gr De ej dit, Andersen? - De gr vl directe till Italien. Vet De, Andersen - Deres Vn Beaulieu vrderer jag i hg grad, och jag verkligen har vunnit stor Vnskap fr honom; hlsa honom af varmaste hjerta frn mig, nr De skrifver till honom.

Och nu farvl; jag mste snart opp i theatern och spela i "Felt-Lgret". Gud skydde Dem!! Glm ej bort sin Syster. Till mot slutet af Mars blir jag hr; sedan kan bref trffa mig i Wien frn medio af april till medio af maj. Skrif endera "Poste restante" eller director Polorny (Theater-director).

Guds vlsignelse ledsage Dem

Jag frblifver dem en god Syster

Jenny

[langs kanten side 1:] megen hlsning frn Janne Johanssen

Tekst fra: Solveig Brunholm (fotokopi s 14-16)