Dato: 16. maj 1845
Fra: H.C. Andersen   Til: Otto Speckter
Sprog: dansk.

[16/5 1845]

kjre Ven!

Jeg blev glad overrasket i Dag ved at faae et Brev fra Dem! De kan troe at De og Deres hyggelige Hjem dykker tidt op i min Erindring. De vil lithografere mit Portrt, det er jo fortrffeligt, men jeg nskede helst at sidde for Dem, da en Daguerreotyp, som De selv siger, aldrig bliver saa klart som fuld Billed. Jeg kommer i Efteraaret til Tydskland over Hamborg, er det da ikke Tids nok? Det bedste Portrt af mig har Professor Jensen leveret men for 10 Aar siden, det var meget liigt dengang, men ikke nu, dette kan jeg sende Dem et Aftryk af, saa snart De nsker det og at jeg ikke lgger allerede her i Brevet et saadant ligger i, at jeg haaber om en 14 Dage eller 3 uger at kunne sende Dem et ganske nyt og jeg troer heldig Steentryk fra det brentsenske Institut; netop igaar sad jeg sidste Gang for Brentzen, der / i Lbet af 14 Dage faar just dette Billede over paa Steen, da mit Portrt i Lbet af nogle Uger skal udkomme i "Dansk Pantheon" en portrt Samling dette Institut udgiver, kan De vente saa lnge eller vil De strax have det af Jensen, der da altid er bedre, end en Daguerroptypi. Skriv mig endelig til herom og siig mig da ogsaa hvad det er for en Bog af mig, i hvilken mit Billed skal sttes, jeg veed intet [indsat: I en Stning har jeg forstaaet] der kan oversttes ved: Die Abentheur des Neujahrs Nacht uden det skulde vre min "Fodreise til Amager", men den frygter jeg vil slet ikke forstaaes paa Tydsk eller kunne tage sig ud i et fremmed land, denne lille Bog er alfor local, her til kommer at det er mit allerfrste Arbeide, skrevet samme Aar jeg blev Student, Hofmann virkede da meget ind paa mig og hans Indvirkning er alfor tydelig, jeg beder Dem gjre Hr Overstter / dog opmrksom derpaa, thi jeg har et Slags ngstelig Flelse ved dette Foretagende. [Overstreget: I mit seneste Eventyr er derimod eet: Sneedronningen der er ganske anderledes Phantasie og Gemyt ; det var Eventyr for Dem til at gjre noget ud af, hvert Kapitel frembyder Situationer for en Maler.] - Petits Oversttelse af Eventyrene er gyselig den virker paa mig saaledes som Billederne i samme Bog maa virke paa Dem; det flgende Bind som Kitteler vil udgive er overdraget den unge Zeise i Altona, der venter jeg et gldeligere Udfald. [overstr: Af alle Oversttelserne tr jeg endnu kun anbefale Dem at lse Reutschers] og er i hi Grad lykkelig ved at De tager Dem af Billeder, det fornyer mig, det er mig saa kjrt og gldeligt! jeg troer at De i Sneedronningen vil finde mange Motiver, dette ene Eventyr troer jeg kunde ved Deres srdeles Huus nsten ene gaae ud i Verden.

Naar engang den petitske Udgave, Himlen give den havde vre til fr Hamborg-Baand - skulde vre opkjbt, haaber jeg De stter nye Billeder, thi, hvad jeg ogsaa skal fortlle Kitteler, jeg ved Folk i Byen der have revet [indfjet: de andre] Billederne ud fordi de vansirede Bogen. Tusinde kjrlige Hilsener til Deres Fader, Dttre og vor flleds Venner. Jeg venter Brev fra Dem sidst i nste Uge.

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

[overstr: Tr jeg fremstille her en ung Dansk Lge, som frste Gang besger x jeg har gjort hans Bekjendtskab i vor bermte rsteds Huus hvor han kommer oftere, han nsker Brev med og jeg veed De venlig og god vil vre ham]

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 12, 154-56)