Dato: 5. juni 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Christian Wulff
Sprog: dansk.

[udskrift:]

S T.

Hr. Lieutenant i Se-Etaten Ch: Wulff

afleveres hos Hr Kammerherre, Komandeur Wulff

paa Scadet-Academiet i Kjbenhavn

frit.

Nys den 5 [Mai rettet til:] Juni 1840

Kjre Ven!

I det visse Haab at Du kommer herud paa Mandag, thi det maa Du, vi skulle nok more Dig, beder jeg Dig om en srdeles stor Tjeneste. Hjemme paa mit Vrelse i Hotel du Nord har jeg paa Bordet glemt en stor sort Mappe hvori alle mine Papirer, Digte, Tragedie osv ligger; jeg fik den ikke i min Kuffert, jeg begriber det ikke, og nu er det mig meget om at gjre at faae den. Du kan lade Portneren gaae med Dig op paa mit Vrelse, ligger den ikke paa Bordet, da maa Pigen have flttet den og vide Stedet hvor den er. Skaf mig den endelig herud; en mindre vigtig Bn, men som jeg nok ogsaa nskede opfyldt kunde det skee, var at lade Hotellets Portner besrge ud til Dig et Par nye Stvler, som han skulde / hente bag Hovedvagten hos Skomager Trane, det Asen! han lovede mig den saa sikkert den Morgen jeg reiste! - men kan Du ikke faae Plads til dem, skal Du ikke bryde Dig om at sende dem, kun at jeg faaer Mappen, men kommer denne ikke med Dig, men med Andre, da maa jeg bede Dig at slaae et Papir om den og forsegle det. Nu kommer den tredie Bn! - ja det er et interessant Brev! vil Du stte en Oblat for indlagte Epistel og lade det besrge til Fru Zahrtmann. Iaftes efter jeg var indtruffet kom Skou med Familie fra Italien. Hils Din Fader og Sster, men fremfor alt kom smukt ud til os paa Mandag jeg staaer paa Veien med veiende Fane Din Gamle Ven og

Digter.

Tekst fra: Solveig Brunholm