Dato: 18. juni 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Nyse den 18 Juli 1840. [fejskrivning for Juni]

Kjre Ven!

Deres Brev dateret den 13, fik jeg frst her i Dag, og da Posten fra Nyse ikke gaaer til Kjbenhavn fr Fredagaften er jeg nu ogsaa Uvis om det kommer saa betids ind, at det Lverdag Middag kan komme over med Dampskibet. Dog vil jeg strax skrive for at bevidne min Glde ved at see Dem i vor. Stad, men tillige forberede Dem paa, at da jeg ikke selv, tidligere end til Sndag kommer til Kjbenhavn, er uvis om det bliver mueligt at skaffe nogen Billet til Festforestillingen i Anledning af Kroningen, jeg har for min egen Person aldeles opgivet det, ellers havde jeg for flere Uger siden sgt derom, thi allerede da indgav Folk Breve derom til Directionen for Theatret, jeg har saaledes selv Ingen Plads ellers vilde jeg overlade Dem denne. Imidlertid har jeg i Dag begyndt et Brev der gjr Reise med dette fra Nyse, jeg har skrevet til een af mine Venner om at skaffe mig to Billetter til hvorsomhelst i Huset, thi Parquettet er alt, som til Slvbryllups Festen vist optaget af Hoffet; dog frygter jeg at det nu, otte Dage kun forud, bliver mig umueligt!

Jeg troer imidlertid at Heiberg maaskee ikke faaer sit Stykke frdigt og saa bliver der da ikke noget til de andre, enkelte Forestillinger der gives denne Maaned ud, men kun denne Maaned, skal jeg nok skaffe Plads; Kroningen veed De er i Frederiksborg Sndagen den 28 Juni.

Jeg har nu over 14 Dage vret hos Baronesse Stampe paa Nys, et Sted der alt har et Slags Bermthed ved Thorvaldsens Ophold her og de mange Arbeider han her har skabt. I disse Dage har han fuldendt et deiligt Basrelief, De kan tale derom i Deres Avis, det er en Nyhed som endnu ingen danske Blade ved, og har kunnet meddele. Thorvaldsen saae i forige Uge de spanske Dandsere inde i Kjbenhavn og var henrykt over deres charakteristiske Dandse og sydlige Natur, de, det er efter hans egne Ord, gav ham Idee til dette Basrelief, der forestiller en dandsende Faun og en Bacchantinde, han ngen, med Pinier om Haaret, hun med Druer, der er et Liv og en Ynde deri, som er fortryllende. I Dag har han begyndt paa en Amor og Hymen, og efter Anlget bliver det noget ganske deiligt. Der er en Skjnhed i Grupperingen, som indtager strax. Hymen har store Vinger og tnder en Fakkel ved den anden, den lille Amor med Buen, som Pilen er skudt fra svver foran.

Selv har jeg ogsaa vret flittig og fuldendt her et langt Eventyr for Brn, det kaldes Ole Lukie og vil, naar jeg kommer til Byen udkomme i et Hefte med Svinedrengen og Rosenalfen. Fortl det til den unge Talis Qualis; sprg ham om han har faaet en Pakke hvori jeg sendte ham den tydske Udgave af Spillemanden; med samme fulgte et Brev, som det ligesaameget har bedrvet mig, som forundret mig, han slet ikke har svaret paa! Vil De ogsaa hilse vor elskvrdige Boghandler i Lund og tillige sige at jeg kun har faaet de to frste Hfter af Nicanders Vrker og at Reitzel ingen har til mig, siger han, de maa altsaa sendes.

Venskabeligst, deres af Hjertet hengivne

H. C. Andersen.

Hils mine skaanske Venner! Og lad os snart mdes!

Tekst fra: Solveig Brunholm