Dato: 18. oktober 1847
Fra: Louise Sophie   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Gravensteen d: 18de Oct. 1847

Skjndt jeg nu frst bringer Dem, Herr Andersen, min Tak for Deres saa interessante, mig saa godhedsfuld oversendte Bog, som og for det med den flgende og det mig nylig ihndekommende Brev, maae De derfor dog ei troe min Tak mindre velmeent; jeg har tvert imod hjertelig gldet mig over disse Beviser paa, at De endnu erindrer Dem os. Da jeg modtog Deres Bog leed jeg saa meget af inene, at jeg ei kunde skrive og da jeg senere var saa vel at jeg kunde flge mit nske selv at bringe Dem min Tak, var De i Udlandet, jeg vidste altsaa ei hvor mit Brev skulde sge Dem. -

Med megen Glde har jeg af Aviserne og senere af Deres Brev Herr Andersen, seet hvor behagelig Deres Reise i alle Henseender maa have vret for Dem; men hvor langt mere vilde det have gldet mig - og vores hele af Dem bekjendte Kreds, om vi mundtlig, af Dem selv, kunde have hrt Deres, om denne Reise, vist saa yderst interessante Meddelelser. -

At det ret har gjort os Alle ondt, at De, skjnt Deres Lvte ifior Efteraar at besge os; nu flere Gange har vret os saa nr uden at glde os med Deres Komme behver jeg vist ei at forsikkre Dem. Vi ere i dette Efteraar, som sdvanlig paa denne Tiid, her paa det mig saa kjre Gravenstein; vores Selskab er, med Undtagelse at min Svoger, min Sster, Deres Brn og Prinds Waldemar ogsaa ere her omtrent det Samme, som da vi for to Aar siden havde den Fornielse at see Dem her. -

I det jeg fra Hertugen, mine Brn, Frken Krogh, Dr. Steffensen, etc. etc. tilfjer de venligste Hilsener, gjentager jeg for Dem, Herr Andersen, Forsikkringen om min fuldkomneste Agtelse

Louise Sophie H: til Sles: Hol:

Tekst fra: H.C. Andersens Hus