Dato: 8. marts 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Ludwig Müller
Sprog: dansk.

Onsdag 8 Marts 1848

Kjære Ven!

Tak for dit venlige Brev og tak Fordi Du og din fortræffelige Kone have mig i Erindring, men iaften skal jeg andetsteds, hvor jeg tidligere har maatte love at komme; husk mig, ved næste, lignende Leilighed. Du spørger om jeg er "ind??eet ved Tidens store Begivenheder", jeg er det ikke ved en Vanddraabe, troer Du da jeg skulde være det ved Verden selv. Men nu lev vel.

Din hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 57, 116)