Dato: 29. maj 1848
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Sor d 29 Mai 1848

Kjre Andersen!

Lykkelige Menneske som kan leve i fredelig Digtning midt i denne Kampog Oprrstid, medens ieblikkets Spnding strammer alle Nerver og spidser alle Tanker til Bajonetter og Spyd! jeg er vel ogsaa af Naturen en Fredens Mand! men den himmelraabende Uret der har draget Lgnens og Forrderiets dderkopspind over Tydskland, og trukket Danmark som en uskyldig Sommerfugl ind deri, er mig et saa oprrende Phnomen, at jeg med personlig Lidenskabelighed kun lnges efter at see Augustenborgerne ramte af den Nemesis, der sikkert venter dem. I Deres Sted vilde jeg sende Kongen af Preusen sin blodige rn tilbage - siden den har gjort Pagt med Lgnens Drage og valgt Nldebladet til sin Laurbrkrands. Dog om 10 Aar faaer maaskee Tydskland inene op - og der kommer vel en Tid igjen, da vi kan vre forsonlige Mennesker og tilgive de forblindede Germaner. Vi glde os til at see Dem her og maaskee hre Deres nye Roman. jyllands Befrielse har lettet vore Hjerter og nu haaber jeg man snart igjen med Glde kan hre paa Sangfugle. Vi vente ingen Fremmede her til den Tid, naar De mener at kunne komme. De er som altid hjerteligst velkommen. De venligste Hilsener fra os begge!

Maaskee De vilde overbringe Grev Moltke en hiagtelsesfuld Hilsen fra mig.

Deres inderlig hengivne Ven

B.S. Ingemann

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter