Dato: 23. juni 1848
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 23 Juni 1848

Deres Brev af 20 d:M: har gldet mig at De lykkelig og vel er ankommet til Espe og ikke til Als hvor De kuns havde antruffet en enkelt Bekiendt og for Dem, som ikke er Militair vilde Opholdet der ikke have vret videre interessant.

Det er ikke Dem min kire Ven som skal takke for Deres Ophold her opaa Glorup, men det er mig som br skylde Dem uendelig Tak at De har vildet biedrage mig til, at gire mig mit Ophold her sas meget behagelig thi Tieden svinder for mig her, langt behageligere naaer jeg have den re og Fornyelse at see Dem hos mig. Glem derfor ikke Deres gode Lvte igien at besge mig i September eller October d: Aar.

Herfra kan jeg intet nyt melde Dem end at jeg nste Mandag venter en strk Inqvartering af 16 Officerer og 40 Under Officerer og Soldater thi nste Sndag ventes en stor Mngde Cavallerie og Artillerie til Nyborg.

Min kire Svieger Datter lader Dem venskabeligen hilse de to Frken Raben reiste sidste Torsdag til Beltringen og jeg anbefaler mig i Deres venskabelige Erindring.

tout a Vous

G. Moltke Huitfeldt

[Udskr.:]

S:T: Hr Dichter H:C: Andersen

Ridder af flere Ordener

frit

Pr Sore

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)