Dato: 17. oktober 1848
Fra: Bernhard Severin Ingemann   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjre Andersen!

Jeg formodede nok, De nu maatte vre i Kibenhavn. Det er gldeligt, at de skandinaviske Sympathier saa smukt ere blevne befstede ved de Svenskes Ophold i Fyen; og at de har bidraget til hist og her at minde om den Alvor og den hiere Livsidee, der i denne europiske Omvltningstid, nsten mangler allevegne, medens den dog maa vre Basis baade for Friheds- Nationalitets- og Statsideen, hvis Bevgelsen ikke skal fremkalde Despotie, Fanatisme og Anarchie. - Saaledes som Tiden og de dmonisk begeistrede Folk vil lse den nuvrende Generations Opgave, maa ndvendig en Reaction indtrde eller det raae vilde Dyr i Menneskenaturen opsluge og nedtrampe al hiere Menneskelighed. - Vor saakaldte Vaabenstilstands Svig og Skjndsel er ikke til at udholde - med al Kjrlighed til Fred nsker jeg nu kun Krig baade til Lands og Vands og med al Kraft. Selv er jeg imidlertid Invalid. Jeg har i over 14 Dage maattet holde Stuen for Hvelse og Pine i et Been; jeg humper endnu, men det gaaer dog fremad. - Bring Frken Bremer en ret venlig Hilsen fra mig; det er ellers en uheldig Aarstid hun kommer til at see Danmark i, og jeg frygter det Billede, hun medtager, maa blive taaget og koldt som vor Octoberluft. Fr De hende nu ind i saa poetiske Omgivelser, at hun ikke mrker den fatale Aarstid! Jeg veed ingen Vertinde at anbefale; en saadan maa De vel sagtens kunne finde. Det er mig kjrt for gamle hlenschlgers Skyld at Kjartan og Gudrun gjr Lykke paa Scenen. Fru Heiberg maa nok kunne give Gudrun piquant og maaskee forlige Tilskuerne med den kolde tregengange gifte Coquette. Vanskeligere maa det vre at give Iqartan, som et blot Offer for Coquetteriet og {og} Skinsygen, en virkelig tragisk Interesse. Tak for Laanet af Dorfgeschichten som hermed flge tilbage. Forfatteren har unegtelig med megen Dygtighed anskueliggjort det Characteristiske i de tydske Landsbyesglder Skikke og Dialect.

Jeg venter med Fornielse Deres Roman. Hauchs kommer nu vel ogsaa snart. jeg tnker paa nogle Noveller, hvis det vil gaae.

De venligste Hilsener fra min Lucie og Deres hjerteligst hengivne

B.S.Ingemann

Sor d 17 October 1848

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter