Dato: 4. december 1848
Fra: Gebhard Moltke-Hvitfeldt   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Glorup d: 4 Dec. 1848

Endelig har jeg modtaget min kire Vens og Digters skinne Bste for hvilket Beviis for Deres Godhed og Venskab for mig jeg aflgger Dem al min Tak Busten er efter andres og min Foreening smuk og temmelig Dem liig men ikke saa liig som Deres Portriter Gid den russiske Note var kommen 3 Maaneder fr at Keyser Nicolai maae leve endnu et Aar og at man ikke med Sandhed maa kunde sige om denne som om flere andre la promesse des Grands nes pas cefice que heritage. n'est pas sag.

At vores Cassino Ministerium er afgaaet er ingen Ulykke for vort Land thi det er for strste Deel Skyld i Vor Ulykke thi det er lette at perorere i Cassino end at negotiere med gamle Dipplomater og Virkningen deraf have vi seet.

Anbefalende mig i min kire Vens vedvarende Venskab haver jeg stedste den re at vre

Deres hengivneste og rbdigste Ven og Tiener

G. Moltke-Huitfeldt

[Udskr:] S:T.

Herr H. C. Andersen

Ridder af forskiellige Ordener i Kibenhavn

Nyhavn

frit

Tekst fra: Helge Topse-Jensen (Topse afskrift)