H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra H.C. Andersen til Lucie Marie Ingemann, f. Mandix 6. december 1848

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 6. december 1848
Fra: H.C. Andersen   Til: Lucie Marie Ingemann, f. Mandix
Sprog: dansk.

Kjøbenh: 6 December 1848

Kjære Fru Ingemann!

De har glædet mig overordenligt, først ved Deres velsignede Brev, som jeg fik igaar og i Dag ved Maleriet Hjertelig Tak! Det er sandelig for megen Godhed mod mig. Jeg har allerede faaet Stykket op lige over min Sopha; ved Siden hænger et tidligere Stykke af Dem, jeg fik det engang til mit Album, men iaar er det sat i Ramme; to Søe-Stykker af Melby, to Landskaber af Dahl, desuden af Meyer, Lessøe og Petzholdt pynter nu min Væg og øverst har jeg hængt Paven og den kjære Ingemann; de to er for Øieblikket endnu de eneste Portrætter i Stuen, men Samlingen voxer. Jeg vil daglig see paa Deres Blomster og fra disse kastes da Tanker strax til / Vennerne i Sorø. - Hvad De siger mig om "De to Baronesser" er saa venligt og godt at det gjør mig vel, gid jeg maa høre en lignende Dom af Deres Mand. I Engeland gjør Bogen megen Lykke, ogsaa her i Kjøbenhavn synes den at skattes, men de offentlige Critikker, ere sørgelige, selv de rosende. Dommerne ere saa skrækkeligt dumme, det er ynkeligt. leen Critik bebreider man mig at den gamle Baronesse siger "Hurra for Engeland!" og man tilføier nok saa dumt, "at det har vi danske ikke Grund endnu til at raabe!" - Een stor Glæde har jeg imidlertid havdt Jeg fik forleden et Brev fra Heiberg hvori han takkede mig for: "den store Nydelse" Bogen havde forskaffet ham og hans lille Kreds, og jeg blev indbudt der til Middag; de vare Alle saa nydelige mod mig, talte saa / smukt og varmt om Indtrykket af min ny Bog og ved Bordet udbragte Heiberg en Skaal for denne Roman, som "man gik forfrisket fra, som fra en Foraarsvandring i Skoven!" - Jeg, veed det var godt og ærligt meent, thi hvorfor skulde han ellers med eet komme mig saa venligt og hjerteligt imøde. Jeg skjønner ret derpaa.

De læser vel det tydske Blad Karl Lorck i Leipzig udgiver i dansk Interesse, det gjør vistnok stor Gavn; i sidste "illustrirte Zeitung" stod en smuk Anmældelse fra tydsk Side over Bladet, en ret venlig Nærmelse mod Danmark og Beklagelse over hvad der var skeet; "Telegraphen" er Bladets Navn og har Medarbeidere fra Danmark, Sverrig og Norge og det fra de betydeligste Mænd; jeg har lovet Lorck at tale for ham til Deres Mand om eet og andet lille Bidrag / i Prosa; det kan være en lille Novelle, en Natur-Skildring - en Anmældelse af een eller anden Bog. Jeg har tidligere berørt denne Sag i et Brev, vil De nu klappe ham lidt til Mindelse. Mine Eventyr med 112 Billeder af Lieutenant Pedersen er nu udkommet paa Tydsk hos Lorck; det er fortræffelige Skizzer og saa ægte danske. Reitzel giver dem nu ud med de samme, som han faaer fra Lorck.

Den 18 har vort Theater sin hundredaars Fest, jeg har skrevet et Forspil, som jeg troer De vil synes om, De skal faae det den 19de og nu hjertelig Lev vel! tak for Deres trofaste Venskab for mig, tak for den Inderlighed der lyser der fra. Gud glæde og velsigne Dem.

af ganske Hjerte Deres hengivne

H.C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 139, billed 6378-81)