Dato: 11. januar 1849
Fra: Jonas Collin d..   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

197. Fra Jonas Collin.

Kire Andersen

jeg kan ikke bringe Dem nogen bedre Beskeed end den frste, som De var utilfreds med; men som jeg endnu maa ansee for den rigtige. Af Vedlagte vil De see, at jeg hverken kunde eller vilde betragte Sagen som afgiort, fr end Levetzau havde sagt sin Mening;

Da De talede til mig om denne Sag, og jeg i al Venlighed sagde Dem min Mening, var Deres sidste Ord: "Glem nu denne Sag". Det skal jeg; og troer De ikke, at det var bedst for os begge, at den evig blev uberrt.

Deres uforandret faderligt hengivne

Collin.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den ldre og andre Medlemmer af det Collinske Hus