Dato: 29. januar 1849
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Kjbenhavn d: 29 Januar 1849.

Kjre Andersen!

Idet jeg forud kan gratulere Dig og Glaeser til den behagelige Virkning som Eders forenede Arbeide vil gjre, og ligeledes er mig selv bevidst at have gjort min Skyldighed med Hensyn til Arrangementet, maa jeg nu skjndt ugjerne stde Dig for Hovedet med en Bagatelle, som Du desvrre har hngt Dig alt for meget ved, nemlig "Votiv-Pillerierne paa Tret" de ere for mange og for iinefaldende, de forstyrre Decorationen og Grupperingen, tiltrkke sig en ufortjent Opmrksomhed, fremhve noget latterligt i Catholicismenj og foruden at dette Juuletres Vsen er utheatralsk, er det tillige aldeles usandt, da saadanne Smaa-Offer ikke hnges paa Trer, men i Capeller og paa Altre og med Undtagelse af Blomster aldrig paa Alfarsvei. Imidlertid da det hrer med til Stykkets Handling, er det min Pligt at arrangere det, dog saaledes at det ikke forstyrrer det Heles Harmonie, og Du maa derfor ikke sige mig Ubehageligheder dersom Du finder Votiverne reduceerte til det allerndvendigste. Saavel Christensen som jeg have taget billigt Hensyn til Dine nsker, men da han og jeg respective ere Theatermaler og Scene-Instructeur er det os der i saa Henseende skulle bre det kunstneriske Ansvar.

Med Hiagtelse og Hengivenhed

Din oprigtige Ven

Auguste Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter