Dato: 27. februar 1849
Fra: Fr. Vilh. Karup   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

[Dedikation i "Den hellige nat"]

Min kjre Ven, Digteren, Ridder H.C. Andersen tilegnet med Hiagtelse og Beundring af

Deres Fr. Vilhelm Karup.

Min Haand skjlvede, mens jeg greb i den hellige Harpe, og mit barnlige Hjerte bvede, mens jeg sang Frelserbarnets Fdsel, men det var den dybe Kjrlighed og Inderlighed, der fyldte mig med en Begeistring, der besjlede hver Nerve, og fyldte mit Bryst med Mod og Kraft! Til at udsjunge det, jeg i de huldsaligste ieblikke af mit Liv skuede med Sjlens henrykte Blikke! Dog, veed jeg vel, at Tonerne ere kun svage, ja saare svage; men mit Haab og min Trst er det, at jeg her har budet et Hjerte dem, der fler reent og dybt, med et barnligt Sind, det hellige, som det Sande og dle, og der vil selv disse uskyldige Blomster, med de matte Farver, vinde i Skjnhed og Glands, ved at belyses af en riig poetisk Sjls Straaleskjr!.

F.V.K.

Tekst fra: Erik Dal