Dato: 27. juni 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

Borgrdet i Dalarna den 27 Juni 1849

Kjre Fru Balling!

i et ganske lille Vertshuus oppe i Dalarne
ikke langt fra Grndsen af Finmarken skriver
jeg dette; skovgroede Bjerge i flere Miles
Omkreds ligge uden om, herhen kommer om
Vinteren Ulve og Bjrne. Jeg har seet saa
Meget Nyt og Eiendommeligt. - Reist gjennem
Skove hvor man flere Timer Ingen mdte,
eller fandt et Huus, og i en Landsby,
alle Husene ere af Fyrretr, havde jeg en
lille Skrk, hele Dagen skyllede Regnen ned
og da jeg kom i Vertshuus, fandt jeg der tven[de]
Mennesker; om natten vaagnede jeg ved fle
Skrig, jeg hrte man kom opad Trappen [og]
dundrede paa min Dr og endelig skreeg Een

"Er her Reisende! her er Ild paa Huset, [saa]
kom jeg op ihast, sgte strax Trappegangen [hul i papiret]
var godt at komme ned, vendte jeg [om,]
pakkede mit Ti sammen, saa lb
jeg ned, det brndte ud af Vinduerne, Sj[hul i papiret]
kom og slukkede, men den Nat fik jeg ingen
Svn; Dog De skal hre Reisen fra
jeg gik over Land, som De veed til Helsing
-borg, seilede derpaa Gthacanalen til [Stock]
-holm, saae Vandfaldet ved Troldhtte,
mange interessante Punkter Kanalen
frembyder. I Stockhom veed De vel, at
man gjorde en stor offentlig Fest for
mig, jeg var ganske forlegen ved al den
Hder og Hflighed. Kongen og Dronningen
have srdeles naadigt modtaget mig, ja i
een Uge har jeg to Gange vret til Taffels.
I Upsala gik det ogsaa med Festlighed paa
Festlighed og herfra i Landshfdingens Vogn, som
han laante mig til hele Reisen, gik det op
i Dalarne. Ja nu maa de see paa Landkortet! /

Sanct Hans dag tilbragte jeg i Leksand en lille
By ved Sen Siljan, hvor man seer Folket i
hele sin Nationalitet; om Morgenen kom
over Sen en utrolig mngde Baade, hver
med 16 til 20 Aarer, alle fuldt besatte med
Fruentimmer og Mandfolk i deres brogede
Kldninger, de droge til Kirke og selv Patte
-Brn vare med; i Kirkerne vare over 5000
Mennesker sagde man, men Brnene skreeg
og de gamle aad Lg, saa jeg fik ondt af
Lugten ogmaatte ud. Paa den store Elv
der hele Vinteren er aaben, svmme
Svaner i hundred Viis. - Igaar var jeg
Fahlun, hvor, som De veed, hele
den er et Kobberbjerg, jeg saae de
le Gruber, hvor man stiger ind i
denmed Blus; jeg saae dem smlte
[Mal]men! - nei De og Deres Sster, ja
[Bro]der med, maa sandelig reise lidt
og see detmeget Herlige der findes
i Verden. I Sverrig reiser de for
det samme de hjemme lever for, een
Vogn maa De have. Hele Fahlun ligger
i en evig Svovl-Rg og op om Gruberne
voxer ikke et Grsstraae, Tagene blive
irrede grnne, ingen Fugle synge, det er
den Dde Stad, og her i en aaben [svrt lseligt - men:] Tnde
svver man dybere ned end Rundetaarn
er hit, en Karl staaer paa Randen
af Tnden, svinger den og Fyrrespaan
-den, det vilde vre noget for Deres Moder!
jeg seer hvor hun siger: "vor Herre bevar os!" - /

Dannemora den 30 Juni 1848 [fejlskrivning for 1849]

Her til er jeg nu komemt og om tre Dage er jeg
igjen i Stockholm, hvor dette Brev sendes til Dem.
siden jeg skrev sidst har jeg reist gjennem flere
uendelige Skove, hvor om Vinteren Ulvene i
Skare vise sig, jeg har vret i Gefle i Norland og
i Dag seet Jerngrubernei Dannemora, de ere endnu
mere forfrdelige, end Gruberne i Falun. Jeg saae
i en Dybde af vistnok 3 Gange Rundetaarn,
fr Arbeiderne heises oop, de stode alle fire
paa Randen af en Tnde og havde deres Trsko
paa, - jeg svimlede ved det; hver dag
stige de saaledes ned og op, arbeide dernede hvor
i Aabningen Sneen aldrig smlter. Det var
ogsaa et Liv! - Jeg er indbudt til Kongens
Fdselsdag den 4 Juli i Stockholm, efter[ ]
tager jeg nogle Dage paa Landet, n [ ]
saa til Wastena ved Sen Vetteren
tnker paa, sidst i August, at vre h
Hvad Flyveposten angaaer, da b[ ]
den endelig liggende for det Qvar[tal]
jeg ikke er hjemme i, naar vi
det blive afgjort. Hils flles Ven[ner]
og Veninder men naturligviis
og meest Moderen og Ssteren. Jeg kunne
have havdt dem alle tre i min Vogn
De havde vret her, jegvilde maaske
dog have vret gladest derved. Imorges besgte
jeg det store Vandfald ved Elvkarleby, Vandst-
-vet af det styrtende Vand, stod som en Rg hit
op over Skovene, Ja Naturen heroppe er riig
anderledes end vi i Almindelighedviis tnke det
hjemme, men koldt er det, i Dag endogsaa kun
8 Grader, dog er det usdvanligt, egenlig er Som-
-meren her bedre end hos os, Nat er det for ieblikket ikke. Og nu lev vel!

Deres trofast hengivne
H. C. Andersen. /

Veldle Fru Balling

Kompagniestrde No 61 anden Sal i Kjbenhavn

anbefales

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 143, billed 6388-91)