Dato: 27. august 1849
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl Daniel Nygren
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 27 August 1849.

Kjre Ven

Fra Gtheborg vilde jeg have skrevet Dem til,men da jeg ikke der var istand til at erholde: "Das Mrchen meines Leben" som De jo helst saae fra min Haand, og jeg ikke vilde skrive uden at den fulgte med, saa kommer frst mit lille Brev nu; Bogen var kun at finde i Kjbenhavn.

Tak og atter Tak for den Hjertelighed De modtog mig med, den Deeltagelse jeg flte De har for mig, at De var Skyld i den smukke Hyldest der Aftenen fr min Afreise bragtes mig er jeg forvisset om. Det rrte mig dybt, og jeg beder Dem paa det hjerteligste fra mig endnu engang at takke hver af de Herrer, som saa venligt vilde glde mig med Sang og Hilsen. Jeg var gaaet i Seng noget tidlig, eftersom jeg skulde afsted Klokken 4-5 om Morgenen naar ngfartyet kom, jeg sov strax og vaagnede ved Sangen; det faldt mig slet ikke ind at det angik mig, jeg hrte derpaa, men da jeg stod op og saae Dem lige under mit Vindue, blev jeg tvivlraadig; Pigen sagde mig at det virkeligt gjaldt mig og jeg lb strax ud og takkede saa godt jeg kunde, men slet ikke godt nok, vil De derfor gjentage min Tak og sige at ingen Hyldest har mere rrt mig end just denne, der kom saa uventet, saa hjertelig. -

Paa Kinnekulla blev jeg fire, fem Dage og ligesaa lnge ved Trollhtta hvor jeg havde det velsignet hos den gamle Oberstlieutnant Warberg; fra Gthaborg gjorde jeg en Tour til marstrand for at see Frederika Bremer, der hjerteligt og smukt talte om Dem; hun fulgte med til Gthaborg og er i dette ieblik igjen i Danmark (i Helsingr) for derfra at seile til London og da til Amerika; vil Gud, er hun igjen paa Marstrand nste Midsommers Dag. Ls dog i "Gthaborg Handels og Sjfartstidande" hvad hun nylig har skrevet om Danmark: "Livet i Norden", det er hist interessant. Hils venlig Hr Tirngren og hans Moder fra mig og hver som er mig venlig og god! glder De mig med et lille Brev da boer jeg "i Kjbenhavn" som De veed og da i Nyhavn. Byens Side No 34.

Og nu hjertelig Lev vel!

Deres inderlig hengivne

H. C. Andersen

S.T. Hr. C. D. Nygren

Tekst fra: Solveig Brunholm (ogs microfilmscan 78, 296-98)