Dato: 25. september 1849
Fra: August Bournonville   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

D: 25 Sept 1849.

Histrede Ven!

Jeg har vret hos Dig for at melde Dig at flere hderlige Mndher af Staden have paatnkt en Indbydelse til en Takadresse til de norske og svenske Frivillige for deres gode Bistand i Farens Tid. - Man nske omtrent et Halvhundrede Indbydere og da vi isr behve saadanne Navne der have Klang i det nordiske re og tillige staae i nogen Venskabsforbindelse med Brdre Nationerne har jeg paataget mig at formaae Dig til at slutte Dig til disse Indbydere. - Vi samles i Industriforeningens Locale stergade No 63 - Onsdag d. 26., Eftermiddag Kl 5 for at debattere Udkastet og aftale en Plan til iemedlets Opnaaelse -

Din hengivne Ven

August Bournonville.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter