Dato: 17. maj 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Per Daniel Amadeus Atterbom
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 17 Mai 1850

Kjre bedste Atterbom

Imorgen flyver jeg ud til Sor at besge Ingemann, hvor dit Navn tidt bliver nvnet, vi have saa ofte talt om Din Lyksalighedens og Blomsterne; Skoven er deilig grn, Storken har bragt Sommer i By; jeg skriver imidlertid for min Afreise dette Par Ord. Med een af mine dygtigeste Landsmnd, som jeg tillader mig at indfre hos dig, det er vor bekiendte udmrkede Maler, Professor Marstrand, som frste Gang besger Sverrig, jeg malede ham med Ord, hvor deiligt der var i Dalarne, og nu reiser han selv derop for at see og giver da vist os - ja Norden deilige Skizzer af Folkelivet. Gid de kjendte hans mesterlige Billeder af Holbergs Erasmus Montanus og Barselstuen. - Tag Dem lidt af ham, f.Eks. giv ham et Par Ord med til Deres fortrffelige Svoger i Tuna, Provst Ekenstam, saa kjender han een af de Bedste i det Land, han vist vil give os en smuk Deel af. Hils hjerteligt fra mig Deres Hustru og Brn og tnk selv lidt venligt paa Deres hengivne

H. C. Andersen

Skalden, Professor, Ridder Atterbom i Upsala

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 78, 140-41)