Dato: 11. juli 1850
Fra: H.C. Andersen   Til: Helene Balling
Sprog: dansk.

[hul i papirets side]

Glorup den 11 Juli 1850.

Kjre Fru Balling!

De skulde allerede forlnge siden have
hrt fra mig, men ved det omflakkende
Liv jeg i Sommer frer, jage Dagene
afsted og naar jeg er noget i Ro,
saa skriver jeg paa min Bog om Sver-
rig, men dersom Tanker kunde [tage]
Stvler og Frakke paa, saa skulde [De]
see hvor tidt De kommer i den[ne]
Stue, hvor jeg jo stadigt staaer [med]
Sler for Fluerne, i det mindste [mit]
Kontrafei. Dette lille Brev haab[er]
jeg finder Dem Alle tre friske og g[lade.]
Freden er jo for en Deel opgaae[t]
gid kun at endnu ikke maa flyd[e]
Blod mere; gid Freden i al sin Velsignelse
maatte svve over Landene. - Pindsen
tilbragte jeg i Sor, det var deiligt Veir,
Bgeskoven nylig udsprungen, der kunde
ikke vre prgtigere; siden gik jeg over
Kallundborg til Aarhus og derfra til
Drevsens paa Silkeborg; Egnen der, er /
een af de skjnneste jeg endnu har seet i
Danmark, den minder srdeles om Skotland,
den Deel hvor Walter Skott lader
sin rde Robin spille i. - Lyngbankerne
hve sig til Bjergkaracteer; Gudenaa
lber fra Se til Se, mellem Banker
og herlige Skove. - Een af Hiderne her,
gav Drevsen navn efter mig, den
kaldes nu: "Andersens Hiland"; ogsaa
paa Himmelbjerget har jeg vret, hvor
[hen] Doctor Ryge kjrte mig (han er
[Sn] af Skuespilleren). I Moserne
[ ]re finder man kulsorte Storke,
[ ] havde aldrig seet disse fr, desuden
[flyve]r rnen her; den slaae tidt ned
[i S]erne og tager Fiske, disse er
[d]a stundom for strke og har da
rnen frst sin Klo fast i Fisken,
saa trkker denne hele Rovfuglen
under Vandet og lader ham blive der.
Fiskeren fortalte mig, at han saaledes
ifjor fangede en overordenlig stor
Gjedde og paa Ryggen af den, med
Klerne boret fast, sadt Skroget
af en heel rn, der i Maaneder /
vistnok, var baaret om af Fisken.
I Horsens traf jeg Kaptain Thrane,
men den frste jeg mdte der og spurgte
om Vei til Vertshuset, var den unge
Hr Trap; hele Landeveien var med
Militaire, Byerne ganske opfyldte
det var [overstr: ganske] livligt at see; silde
om Aftenen kjrte jeg over Voldpladsen
ved Fredericia, der var saa stille
nu, saa venligt. I Fredericia be
-sgte jeg den store Grav, der [rum]
-mer de Faldne; i tre Lag [oven]
-paa hinanden hvile de; Offi[cerer]
Side om Side; paa smaa Kors, [staae]
deres Navne; det var med [en]
anske egen veemodig Flelse [jeg]
lste disse, jeg kjendte saa mange.
Nu har jeg vret nogle Uger
allerede her paa Glorup, Veiret
er srdeles slet, det skyller Vand
ned, man kan nsten aldrig
komem ud, Haven staaer i et
Dynd og Skoven driver af Vde.
Jeg bliver her, i det mindste Maaneden ud; /
skulde De have Lyst til at glde mig
med et Brev, da er Adressen: Glorup
ved Nyborg.
Flyveposten kommer vel
stadig til Dem; men der kommer
vel ogsaa en Regning paa den, vil
De ikke nok, ligesom ifjor, vre saa
venlig at betale den, saa skal jeg
strax ved Hjemkomsten lse min
Gjld. - Blev der noget af Deres
Jyllands Reise, eller tnker De mon
[ ] endnu paa den? - Har Deres
[ ] endnu ikke vovet sig paa Jernbane?

Jeg gaaer fra Fyen til Falster og derfra
[ ]August bliver det, kommer jeg til Kjben
[-hav]n, og er det da den egentlige Som-
mer, gaaer jeg maaskee til Klampen
-borg for rigtig at vandes! Nu hjertelig
lev vel! hils Deres kjre Moder og
Sster og glem ikke ganske,

Deres meget hengivne

H. C. Andersen

Tekst fra: Solveig Brunholm (LP 151, billed 6412-16)