Du har sgt p: +Det +Kongelige +Bibliotek

G til frste fund  Tilbage til sgeresultaterne

Dato: 2. oktober 1850
Fra: Jens Jacob Asmussen Worsaae   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Bredgade 192, Onsdag Morgen,

den 2den Octbr. 1850.

Histrede!

Herved har jeg den Forhoielse at forestille Dem min meget omtalte Skosvend, Hr. Henning. Som De seer, kan han hverken med Hensyn til ungdommeligt Udseende eller Holdningens Elegants sammenlignes med Deres bortreiste O. M. Men i Paalidelighed overtrffes ban ikke af Nogen.

Det skulde glde mig meget, hvis han maatte vinde Deres Bifald, da jeg er forvisset om, at det vilde give baade hans indre og ydre Liv en hiere Betydning.

Med de hjerteligste Hilsener ganske Deres

J. J. A. Worsaae.

Hr. H. C. Andersen,

Ridder af Dbg. og Nordstjernen &c &c.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost