Dato: 18. juli 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Bernhard Aug. Cronholm
Sprog: dansk.

Kjbenhavn den 18 Juli 1840.

Kjre Ven!

Emilies Hjertebanken er ikke trykt, Manuskriptet er Theatrets Eiendom, om det var mueligt herfra, gjennem Theatrets Regisseur at erholde det veed jeg ikke, men jeg skal forsge Alt, dog maatte jeg frst have at vide, til hvad' De vilde benytte det, thi til at trykkes eller til at give en Reisende Trup kunde det ikke skee! - Heiberg har jeg intet Svar erholdt fra, og jeg frygter han, uden at vide hvortil det skal benyttes, ikke udleverer det, han giver nsten aldrig sine Manuscripter fra sig. Lad mig med nste Dampskib hre fra Dem, med det flgende skal De da have Svar, saa fyldestgirende som mueligt.

Dette Brev skriver jeg fordi De udtrykkeligt forlangte Svar i Dag. Hvad gaaer der af Talis Qualis, der ikke skriver mig til, nu han dog maa have faaet min Pakke og mit Brev.

Igaar begyndte jeg paa femte Act af min Tragedie: Maurerpigen. Saa jeg haaber Stykket er frdig i August. Adlersparre overstter Mulatten.

I forrige Uge var der stort Besg paa Herresdet Nys, nemlig Thorvaldsen, Oehlenschlger, Grundtvig, Steffens med Familie, Sibbern og Hertugen fra Augustenburg. Thorvaldsen gjorde der i nogle Timer Steffens Medallions Buste:

Heibergs Syvsover Dag er udkommet, med en srdeles vakker Dedication til Dronningen og Kongen.

Hils mine svenske Venner.

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm