H.C. Andersen-centret ved Syddansk Universitet. Hjemmesiden er en base for forskning, tekster og information om og af H.C. Andersen. Man kan finde materialer om (nøgleordene) eventyr, forfatter, litteratur, børnelitteratur, børnebøger, undervisning, studie, Victor Borge, HC Andersen, H. C. Andersen, liv, værk, tidstavle og biografi, citater, drømme, FAQ, oversættelse, bibliografi, anmeldelser, quiz, børnetegninger, 2005 og manuskripter
The Hans Christian Andersen Center

Brev fra Frederik Reventlow til H.C. Andersen 23. marts 1851

Hop forbi menu og nyheder

Dato: 23. marts 1851
Fra: Frederik Reventlow   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk, engelsk.

London d. 23. Marts 1851.

Kiære Herr Andersen,

Jo længere en gammel Gjæld hviler paa en, desto tilbøieligere er man til at udsætte Afgiørelsen, til en mere beleilig Tid, men Øieblikket siges nu at være det, naar Samvittigheden sværmer sin Dansen. Men skal min Giæld til Dem ei blive ligesaa høi som Traneæg om Julen, saa maa jeg dog engang besejre omni terror og sige ego Pater peccavi. See - det lettede - vilde De sige, kiære Herr Andersen, i mit Sted - og sandt nok det lettede; men jeg er alligevel endnu ikke over Bækken; thi Ulykken er, at, foruden at have ladet Deres kiærkomne Brev af 18. Mai 1850 saalænge ligge ubesvaret, maa jeg gaae til en endnu langt større Synds-Bekjendelse, som endogsaa kunde kaldes en Majestæts Forbrydelse, den nemlig, at jeg, saaledes som Bilaget udviser det, har tilbageholdt »Forsikkringen om den Fornøielse med hvilken den mægtige Dronning Victoria har modtaget« det Exemplar af Deres Fortællinger, som De havde bestemt for hende; men De vil da tillige see deraf, at jeg har udrettet Deres Ærende, og at Deres Øiemed; at give Hs Majestæt en Fornøielse er bleven opnaaet. Kort Sagt at »Digterens Visitkort« sidder i Dronningens Speil.

Undskyldninger; - ja jeg kunde anføre mange, men jeg er overbeviist om, at De, allerede forinden De modtager disse Linier har tilgivet mig min Brøde i Betragtning af de mange og saare vigtige Ærender jeg i den Mellemtid har havt at rygte paa Hans Allernaadigste Konges og Hans kiære Fædrelands Vegne.

Da De formentlig vil have hørt, at min Familie, for min Datter Malvina's Helbreds Skyld, har tilbragt Vinteren i Neapel, saa vil det glæde Deres deeltagende Hjerte at erfare, at Gud, med den velgiørende Indflydelse Climatet har udøvet paa samme, rigeligen har belønnet min Bøn og mig for det Offer vi bragte det søde Barn ved en saa lang og tung Adskillelse.

Det vil ogsaa være Dem kiært at høre, at Deres lille Favorit Christian, som imidlertid nu er en lang opløben Dreng, giør gode Fremskridt og sine Forældre megen Glæde.

Deres hengivne.

[vedlagt var følgende brev]

Lieutnt Colonel Phipps presents his Compliments to Count Reventlow, and begs to acquaint him that he has this day had the Honor to lay before Her Majesty the Queen His Excellency's Letter, addressed to Liutnt Colonel Seymour, in which is contained a translation of that from the Danish Poet Andersen which accompanied the Copy of his tales addressed to Her Majesty. The Queen has commended Liutnt Colonel Phipps to request that Count Reventlow will have the goodness to transmit to Mr. Andersen the Assurance of the pleasure with which Her Majesty has accepted this copy of his Tales. Osborne, July 19, 1850.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost