Dato: 26. marts 1851
Fra: H.C. Andersen   Til: N.J. Gumpert
Sprog: dansk.

Kjbenhavn 26 marts 1851

Kjre hr Gumpert!

Tilgiv at jeg ikke ieblikkelig har sendt Svar paa Deres venlige Brev, jeg kunde da ikke sige noget bestemt, med Hensyn til Deres Forlangende; jeg blev senere syg, og da jeg endelig kunde og vilde skrive hvorledes det stod med Bogens Udgivelse, havde jeg den Sorg omtrent i een Uge at miste to kjre Mennesker, jeg uendelig meget holdt af og hos hvem jeg var saa hjemme, frst Komponisten Hartmanns aandfulde, elskvrdige Kone og derpaa min faderlige Ven H. C. rsted, hvem jeg har kjendt i 30 Aar og just i de sidste Aaringer var rykket endnu nrmere, som Ven og Discipel. - /

Det vil imidlertid vre Uret af mig mod Dem kjre Hr Gumpert, at udstte det lngere med at skrive, De har vre saa srdeles venlig og god mod mig, vr endnu ligesaa mild og overbrende, idet mit Brev frst komme lnge efter Tiden.

Hvad min nye Bog "I Sverrig" angaaer, da er den meget langsomt skudt frem, jeg har i de to sidste Aar vret mere lsende end skrivende, frst for to Maaneder siden blev Bogen endt og hvad den danske Original angaaer, da er endu ikke mere end to Ark trykte, den vil ikke kunne komme ud fr sidst i April.

Allerede forrige Aar fik min Ven og Forlgger Boghandler Reitzel Brev / fra Hr Bonnier i Stockholm om at sende ham de trykte Ark til Oversttelse, alt som disse enkeltviis forlod Pressen, Reitzel sagde mig det, og da ingen Andre den Gang havde nsket lignende, gav jeg mit ja, naar det kom frst saavidt med Bogen, (uagtet jeg helst nsker at danske Bger ikke oversttes paa Svensk og svenske Bger ikke paa dansk). Da der nu senere blev tnkt paa Trykningen, lovede Hr Reitzel, der har varm Interesse for mig at arangere det saaledes at jeg kunde her ogsaa erholde nogen Fordeel; medens der skreves om dette, kom Deres Brev til mig, og da jeg altsaa ikke var paa det Rene med Arangementet, og havde alt gjort Een et Forslag, vidste jeg ikke bedre end at vente paa Svar, fr jeg skrev Dem til. - /

Efter det tidligere Arangement vil Hr Bonnier faae de trykte Ark, og jeg haaber nu paa Tiden at jeg paa anden Maade kan vise Dem, kjre hr Gumpert min Hengivenhed og Tak. Havde jeg strax skrevet Dem til og sagt at jeg var i Underhandling med en Anden, og maatte oppebie Svar, da havde jeg lettere kunnet skrive Dem dette til, men ved at stte op er det voxet mig som en Samvittigheds Gjld; hils paa det hjerteligste Deres fortrffelige Kone og Brn, tnk lidt venlig paa mig og udtal mig Deres vedvarende gode Sind, ved at lade mig faae en Leilighed til at vise Dem min Hengivenhed. Nste Gang skal jeg vre en flinkere Brevskriver.

Deres meget hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 13, 846-49)