Dato: 20. juni 1840
Fra: H.C. Andersen   Til: Louise Collin, g. Lind
Sprog: dansk.

Brev nr. 28

Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 20. juli 1840.[fejlskrivning for juni]343

Til Frken Louise Collin!

Nys den 20 Juli 1840.

Tak for de ssterlige Ord, De var saa kjrlig at ville tilfie i Moderens Brev,344 jeg blev ret glad derover! Christian Wulff og Jette har jeg bragt Deres Hilsener og de takke meget! Christian tilfiede, "jeg stter just megen Priis paa en Hilsen fra Louise Collin!["] I denne Morgenstund havde jeg en suur Morgen, Baronen vilde nemlig lse et lille Digt for mig han havde skrevet, men fr vi kom til dette var der saamange andre, der ogsaa "nok kunne taale at hres", at den hele Forelsning varede i to Timer, de flygtede Alle! og hvad der endnu var det vrste, hvert Digt havde han sat i Musik og det for fem Stemmer og nu maattte jeg hre hver enkelt Stemme, som han slet ikke kunde. Baronessen sagde: "Gud hvor jeg under Dem det! saadan skulde alle Digtere i Skole!" og det sagde hun og lod ham hre. Han er ellers magels godmodig. Thorvaldsen er saa henrykt over de spanske Dandsere, han siger at han ikke i mange Tider har seet saa deilig Dands!345 Dette Skue har givet ham Idee til hans sidste Basreliefs herude, en dandsende Faun og en Bacchantinde! Nu har han begyndt et nyt Basrelief Amor og Hymen.346 De fortller mig at De og Ingeborg lnge delibererede om De skulde skrive eller ei, og det som virkede bengtende var at jeg vilde vise Deres Breve til Andre! See det har jeg nu, fordi jeg i den collinske Slgt viser Breve fra mine "offentlige Bekjendtskaber". Jeg takker imidlertid, for den gode Villie, som hos Dem, er bleven til moden Frugt, nemlig en smuk Drueklasse i Moderens Guirlande. Tak Deres Sster for hendes gode Villie og siig at jeg har mere, end Villie, til at erkjende det Smukke og Gode hos Harald! Jeg sender hende to Hilsener, som hun kan dele med ham. Lind kommer vel til Frederiksborg ved Kroningen?347 Tager De med? Vi lste Ceremoniellet348 herude, det var meget comiskt, "Fdrelandets" Bemrkning derover syntes mig ganske pussig. Hvorledes lever og tumler sig Theodore. Siig til ham at han er en net Een og det i dobbelt Betydning, frst, som han veed, som ung velkldt Mandfolk, dernst i ond Betydning, fordi han ikke engang sender mig en Hilsen gjennem Moderens Brev. "Hvor Satan skal jeg vide naar De skriver!" hrer jeg er hans Udraab. Jeg glder mig meget til snart at see Dem, det frste Mde da efter selv en lille Reise, er som Passions Blomstens Aabning, men det milde Ansigt blomstre sjeldent mod mig saa lnge, som denne Blomst dog er aaben.

Broderen.

i stor hast!

Tekst fra: H.C. Andersens Hus